Mae canolfan profi newydd wedi agor yng nghanol y dref yr wythnos hon – sy’n ei gwneud yn haws i bobl Wrecsam gael prawf Covid-19.

Bydd y cyfleuster mynediad-rhwydd wedi’i leoli yn y Neuadd Goffa ym Modhyfryd (LL12 7AG) ac yno nes bydd rhybudd pellach.

Am y deuddydd cyntaf (dydd Iau, 15 Hydref tan ddydd Gwener, 16 Hydref) bydd yr uned yn gweithredu ar sail ‘cerdded i mewn’.

Os oes gennych unrhyw symptomau yna gallwch fynd yno rhwng 9am a 5pm i gael eich prawf.

Nid oes angen apwyntiad arnoch – dim ond troi i fyny.

O ddydd Sadwrn ymlaen mi fydd angen apwyntiad arnoch. Mae gwefan Llywodraeth Cymru yn dweud wrthych sut i wneud cais am brawf.

Gallwch hefyd wneud cais am brawf yn defnyddio ap Covid-19 y GIG ar eich ffôn.

Wrth i chi ddisgwyl am brawf neu eich canlyniadau gofynnwn i chi ddilyn yr arweiniad hunan-ynysu ar wefan Llywodraeth Cymru.