Mae’r cynllun nofio am ddim i ran dan 16 oed dros wyliau’r Haf yn ôl!

Felly, p’un a ydych eisiau dysgu sut i nofio, gwella eich ffitrwydd gydag erobeg dŵr neu awydd nofio, os ydych o dan 16 mlwydd oed cewch wneud hynny am ddim yr haf hwn. Cymrwch gip ar y rhestr o sesiynau ac amseroedd isod.

Nofio am Ddim

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun 01691 778666
Dydd Sul
2-3pm

Sesiwn Sblasio i’r Teulu
(Teulu o 4)
Dydd Llun
12-1pm

CYMRWCH RAN YN YR YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN Y CYNGOR 20-22

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans 01978 269540
Dydd Iau
2–3pm

Dydd Sul
10–11am

Canolfan y Byd Dŵr 01978 297300
Dydd Llun – Dydd Gwener
2–3pm

Dydd Sadwrn
3.30–4.30pm

Sesiwn Sblasio i’r Teulu
(Teulu o 4)
Dydd Sul 9-11am

**Bydd Canolfan y Byd Dŵr yn agored ar ddydd Llun Gŵyl y Banc, Nofio am Ddim rhwng 12pm ac 1pm**

Gweithgareddau Nofio am Ddim

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Y Waun 01691 778666
Cyflwyniad i Wersi Nofio
Cwrs tridiau yn dechrau bob dydd Mercher trwy wyliau’r haf
4-5 mlwydd oed: 9–9.30am a 10–10.30am 9.30am–10am ac 10.30am–11am

Erobeg Dŵr i Blant
Dydd Mercher
12–12.45pm

Sesiwn Campfa Iau
Dan oruchwyliaeth hyfforddwr
I blant rhwng 11 a 15 oed
Dydd Mawrth a Dydd Iau
10 – 11am

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans 01978 269540
Cyflwyniad i Wersi Nofio
Cwrs pum diwrnod yn dechrau bob dydd Llun, 22, 29 Gorffennaf, 5, 12, 19 Awst
4-5 mlwydd oed: 9–9.30am, 10–10.30am ac 11–11.30am
6- 7 mlwydd oed: 9.30-10am ac 10.30am–11am

Erobeg Dŵr i Blant
Dydd Mercher
2.15–3pm

Sesiwn Campfa Iau
Dan oruchwyliaeth hyfforddwr
I blant rhwng 11 a 15 oed
Dydd Llun
4-5pm

Canolfan y Byd Dŵr 01978 297300
Cyflwyniad i Wersi Nofio
Cwrs pum diwrnod yn dechrau ddydd Llun, 29 Gorffennaf, 5, 12, 19 Awst
3-4 mlwydd oed: 9–9.30am
5-6 mlwydd oed: 9.30-10am

Gwersi nofio synhwyraidd ar gyfer Plant gydag Awtistiaeth
Cwrs 5 diwrnod yn dechrau ddydd Llun, 29 Gorffennaf, 5, 12,19 Awst
3-6 mlwydd oed: 10-10.30am
7 mlwydd oed a hŷn: 10.30-11am
Rhaid i blant fod yng nghwmni rhiant/ gwarcheidwad

Sesiwn Campfa Iau
Dan oruchwyliaeth hyfforddwr
I blant rhwng 11 a 15 oed
Dydd Iau
10-11am

Stadiwm Queensway 01978 355826
Sesiwn Campfa Iau
Dan oruchwyliaeth hyfforddwr
I blant rhwng 11 a 15 oed
Dydd Iau
4-5pm

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar Gynllun y Cyngor, cliciwch yma

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN