Peidiwch â cholli eich siawns i ddweud eich dweud ar sut rydym yn darparu tai a gwasanaethau yn y dyfodol.

Mae gennym ddrafft o’r hyn rydym yn meddwl sy’n bwysig i chi, ond rydym eisiau cymaint o adborth â phosibl i sicrhau ein bod yn gwneud y pethau iawn i drigolion Wrecsam.

Os ydych eisiau gallu dweud eich dweud ar yr hyn rydych CHI’N meddwl sy’n bwysig, hoffem glywed gennych. Gall unrhyw un lenwi’r holiadur ond rydym yn chwilio am fwy o bobl o dan 35 oed i gymryd rhan i sicrhau bod gennym ystod eang o ddewisiadau gan bobl o bob oedran.

PROBLEM GYDA CHEUDWLL? DWEDWCH WRTHYM NI AR-LEIN.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam angen strategaeth tai i ymateb i’r heriau o ddarparu tai ac mae gennym fframwaith clir sy’n gosod y cyfeiriad ar gyfer tai am y 5 mlynedd nesaf.

Gallwch weld y dogfennau ymgynghori llawn ac ateb holiadur byr drwy glicio yma

Brysiwch ….

Os ydych eisiau gallu dweud eich dweud  ar yr hyn rydych CHI’N meddwl sy’n bwysig, hoffem glywed gennych.   Ond, peidiwch ag oedi gan fod yr ymgynghoriad yn dod i ben ar Mehefin 8.

Problem gyda cheudwll? Dwedwch wrthym ni yn hawdd ac yn gyflym ar-lein.

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL