Wrexham Council News

Ni chyrhaeddwyd Wrecsam a Chaer y rhestr fer o leoliadau posibl ar gyfer canolfannau rhanbarthol newydd Channel 4.

Cyhoeddodd y darlledwr ei benderfyniad y prynhawn yma.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd Cyngor Wrecsam: “Rydym wedi rhoi o’n oll i’r cais hwn, felly rydym yn siomedig nad ydym ar y rhestr fer.

“Roedd y gystadleuaeth yn hynod o ffyrnig, ond roeddem yn teimlo, gan ddiolch i’n partneriaeth â Chaer, fod gennym rywbeth unigryw iawn i’w gynnig.

“Rydym yn siomedig, ond nid yw’n newid y ffaith fod y lleoliad yma yn parhau i fod yn lleoliad gwych i fusnesau creadigol, ac rydym yn falch iawn o’n hanes o ddenu a chefnogi cwmnïau arloesol.

“Byddwn bob amser yn uchelgeisiol wrth geisio symud Wrecsam ymlaen, a hoffwn ddiolch i’r staff sydd wedi bod yn rhan o’r cais.

“Hoffwn hefyd ddiolch i Channel 4 am roi cyfle i drefi a dinasoedd ledled y DU wneud cais am y buddsoddiad hwn, a dymunwn yn dda iddynt am y dyfodol.”