Ffotograff gan Adrian Sherratt; Gosod Undo Things Done, 2019, Sean Edwards, © Jamie Woodley

Tŷ Pawb fydd yr oriel gyntaf yn y DU i gynnal arddangosfa deithiol o un o sioeau celf enwocaf y byd yn gynnar y flwyddyn nesaf.

Mae La Biennale yn Fenis yn arddangosfa gelf enfawr sy’n cael ei chynnal mewn lleoliadau ar draws dinas enwog yr Eidal bob dwy flynedd.

Mae La Biennale bellach yn ei 58fed flwyddyn. Er 2003 mae wedi cynnwys Cymru yn Fenis – cyflwyniad nodwedd gan arlunydd Cymreig dethol.

Mae Cymru yn Fenis wedi’i gynllunio i fod yn llwyfan ar gyfer celf weledol o Gymru ar lwyfan rhyngwladol enwocaf y byd.

Yr artist Cymru yn Fenis eleni yw Sean Edwards. Mae ei arddangosfa unigol, Undo Things Done, wedi bod yn arddangos eglwys hardd Santa Maria Ausiliatrice yn Fenis ers mis Mai eleni.

Os ydych chi wedi bod yn gwylio’r newyddion yn ddiweddar efallai eich bod wedi gweld y golygfeydd dramatig o Fenis lle mae llifogydd digynsail wedi effeithio ar rannau enfawr o’r ddinas.

Yn anffodus roedd hyn yn golygu bod yn rhaid i arddangosfa Cymru yn Fenis orffen ychydig ddyddiau yn gynnar.

Ond y newyddion da yw y bydd ar gael yn fuan i weld rhywle ychydig yn agosach at adref.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

“Munud tirnod” i Tŷ Pawb a Wrecsam

Felly sut mae Tŷ Pawb yn cymryd rhan?

Efallai eich bod wedi darllen y newyddion gwych yn gynharach eleni bod Tŷ Pawb wedi cael ei ddewis yn brif sefydliad Cymru yn Fenis eleni.

Mae hyn yn golygu y bydd arddangosfa Cymru yn Fenis 2019, Undo Things Done, yn dod i Tŷ Pawb ym mis Chwefror – y lleoliad cyntaf yn y DU ar daith yr arddangosfa.

Bydd hon yn foment bwysig i farchnadoedd, cyfleusterau celfyddydol a chymunedol Wrecsam sydd wedi ennill sawl gwobr.

Bydd yr arddangosfa’n cael ei hailgyflunio o gyd-destun penodol iawn y Santa Maria Ausiliatrice yn Fenis, lle gosodwyd gweithiau celf ar draws ystafelloedd cyd-gloi’r hen leiandy, sydd bellach yn ysgol a chanolfan gymunedol.

Mae Undo Things Done yn cymryd fel man cychwyn profiad Edwards o dyfu i fyny ar ystâd gyngor yng Nghaerdydd yn yr 1980au, gan ddal a chyfieithu’r hyn y mae’n ei alw’n amod o ‘beidio â disgwyl llawer’ i iaith weledol a rennir; un sy’n dwyn i gof ffordd o fyw sy’n gyfarwydd i nifer fawr o bobl.

Darllediad radio cenedlaethol

Bydd darllediad BBC Radio 4 a gomisiynwyd yn arbennig a gynhyrchwyd gan John Norton a Martin Williams yn cyflwyno fersiwn wedi’i haddasu o Refrain ar Ragfyr 17 am 4pm.

Mae Refrain yn gyd-gynhyrchiad gyda National Theatre Wales wedi’i berfformio gan fam yr artist Lily Edwards.

Mae’r ddrama radio hon, sydd wedi bod wrth galon yr arddangosfa, wedi’i pherfformio’n ddyddiol yn ystod y Biennale, wedi’i ffrydio o fflat Lily yng Nghaerdydd i leoliad Cymru yn Fenis 2019 Santa Maria Ausiliatrice, Castello.

Mae Refrain yn gweu cofiant Lily Edwards ’, gan dyfu i fyny yng Nghartref Plant Catholig Gogledd Iwerddon a’i bywyd dilynol yng Nghymru, gyda deunyddiau a ddarganfuwyd ac atgofion Sean Edwards o’i blentyndod.

Bydd Tŷ Pawb yn tiwnio i’r darllediad, gan gynnal digwyddiad gwrando cymunedol byw.
Dyma fydd y tro cyntaf i Ymatal gael ei glywed ledled Cymru a’r DU ehangach, y gwrandewir arno mewn lleoedd domestig trwy radios gartref, gan adlewyrchu’r ystafell fyw lle mae Lily Edwards yn darllen yn ddyddiol.

“Munud hynod symbolaidd”

Dywedodd Sean Edwards, Artist sy’n cynrychioli Cymru yn Fenis Wales yn Fenis 2019: “Rwy’n falch iawn y bydd y gwaith a gynhyrchir ar gyfer Cymru yn Fenis yn cael cyfle i gael profiad gan gynulleidfaoedd yng Nghymru ac y bydd yr addasiad o Refrain, gwaith sydd wedi bod wrth wraidd y gosodiad yn Fenis, bydd yn cael ei ddarlledu i gartrefi pobl.

“Mae’n anrhydedd gallu cyflwyno’r gwaith hwn ar BBC Radio 4, ac mae’n nodi penllanw addas i ymrwymiad hael fy mam i berfformiadau dyddiol trwy gydol y Biennale.”

Dywedodd Jo Marsh, Cyfarwyddwr Creadigol Tŷ Pawb, prif sefydliad Cymru yn Fenis Cymru yn Fenis 2019: “Mae wedi bod yn anrhydedd enfawr i Dŷ Pawb fod yn sefydliad arweiniol i Gymru yn Fenis eleni, ac rydym yn edrych ymlaen at ddod â Sean Arddangosfa deimladwy ac ingol Edwards i Wrecsam.

“Bydd y darllediad radio cenedlaethol byw o Refrain yn cael ei ddarlledu ar draws ein Neuadd Farchnad – eiliad hynod symbolaidd i ni, gan gysylltu Tŷ Pawb â’r cyflwyniad yn Fenis a chreu rhagarweiniad i’r arddangosfa ar gyfer ein cynulleidfaoedd lleol. ”

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

  • Bydd BBC Radio 4 yn darlledu Refrain ar ddydd Mawrth, Rhagfyr 17 am 4pm.
  • Mae taith arddangos Undo Things Done yn agor yn Tŷ Pawb ddydd Gwener Chwefror 14, 2020. Mae’r arddangosfa’n rhedeg tan ddydd Sul Ebrill 26 2020.
  • Yna mae’r arddangosfa’n teithio i Bluecoat, Lerpwl, gan agor ddydd Gwener Tachwedd 6, 2020 tan 14 Mawrth, 2021.

Cyflwynir Undo Things Done gan y curadur gwadd Marie-Anne McQuay ynghyd â’r sefydliad arweiniol Tŷ Pawb ac fe’i comisiynir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, gan nodi nawfed cyflwyniad Biennale Arte gan Gymru. National Theatre Wales yw cyd-gynhyrchwyr Refrain. Cefnogir y daith o amgylch Undo Things Done yn garedig gan Art Fund ac Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston.

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb