Physical Job Working Outdoors

Mae ein hadran Tai ac Economi yn bwriadu penodi 10 Gyrrwr/Labrwr Adeiladu… a oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â thîm sy’n gweithio’n galed?

Rydym yn adran flaengar, arloesol gydag agwedd “ei wneud un waith a’i wneud yn iawn”? Os hoffech fod yn rhan o dîm a bod gennych yr agwedd iawn, profiad ac yn dyheu am her, byddwch yn gweddu’r tîm yn dda.

Ynglŷn â’r swydd

Mae’r swydd yn cynnwys ychydig o yrru, ond gwaith labro yn bennaf, gan helpu i gynnal a chadw ein 11,200 o gartrefi’r cyngor.

Oes gennych chi sgiliau adeiladu? Ydych chi’n gyrru? Tarwch olwg ar y swydd hon...

Mae angen i’r gweithwyr fod yn hyblyg i gynorthwyo ein timau gwahanol yn ôl galw’r llwyth gwaith. Bydd disgwyl i chi roi cefnogaeth labro i’n plastrwyr, bricwyr, seiri coed, plymwyr a thrydanwyr.

Bydd rhai o’r tasgau y rhoddir i chi yn cynnwys tynnu plastr oddi ar waliau nenfydau, tynnu gosodiadau a ffitiadau, clirio eiddo gwag, yn ogystal â labro cyffredinol.

Gall fod yn waith caled ar brydiau, ond gall y swyddi hyn eich cadw’n ffit. Os oes gennych brofiad, ynghyd â trwydded yrru lawn, ac rydych yn barod am her, cysylltwch!

I weld y disgrifiad swydd yn llawn, cliciwch ar y ddolen isod.

Y dyddiad cau ar gyfer y swydd hon yw dydd Sul, 8 Mawrth.

Ddangoswch y SWYDD