Os ydych dros 18 mlwydd oed ac yn byw yn Wrecsam, dylai’ch bod ar y gofrestr o etholwyr i sicrhau cael eich cyfle i ddeud eich deud os bydd etholiad ei alw ar frys.

Mae o wedi digwydd o flaen, ac nid oes dim byd i ddeud ni fydd o’n digwydd eto – felly gwnewch yn siŵr yr ydych wedi eich cofrestru i bleidleisio.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU

Mae’n hawdd i’w wneud ac yn rhad ac yn ddim – yr unig beth fyddech yn ei hangen yw’ch rhif yswiriant cenedlaethol, ac ewch ar-lein at gov.uk/cofrestrwch-i-bleidleisio

Os ydych wedi newid eich cyfeiriad ac yn angen i ddiweddaru’ch manylion ar y gofrestr etholiadol, byddech angen ail-gofrestru at eich cyfeiriad newydd.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau

COFRESTRWCH FI