feed birds

Mae’n rhywbeth mae pawb wedi ei wneud. Mynd â hen fara i’w fwydo i’r adar yn y parc, yn enwedig gyda phlant ifanc.

Ond gofynnwn i chi beidio â gwneud hyn, am y rheswm syml nad yw’n dda iddyn nhw ac mewn rhai achosion, mae’n creu llawer o ddrwg.

Mae bara yn gyfystyr â bwyd sothach i adar, ac fel yn achos pobl, gall gormod ohono arwain at fagu pwysau a salwch.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Mae hefyd yn denu pla fel llygod mawr, a does neb eisiau gweld y rheiny yn ein parciau hardd.

Ar beth ddylwn i eu bwydo?

Y newyddion da yw fod nifer o ddanteithion eraill o’r tŷ a sbarion y gallwn eu rhoi iddyn nhw, fel:

  • India-corn
  • Gwenith, haidd neu rawn tebyg
  • Ceirch (heb ei goginio; wedi ei rowlio neu beth cyflym)
  • Reis (plaen gwyn neu frown, wedi ei goginio neu heb ei goginio, yn gyfan neu’n barod)
  • Hadau milo
  • Hadau adar (unrhyw fath neu gymysgedd)
  • Grawnwin (wedi eu torri yn eu hanner neu eu chwarteru os ydynt yn fawr iawn)
  • Letys – maen’ nhw’n rhyfeddol o hoff o letys

Meddai’r Cynghorydd David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Rydym ni gyd yn hoffi bwydo’r adar ond mae bara’n niweidiol iddynt. Mae llawer o bethau eraill y gallan nhw ei fwyta a bydd gan y rhan fwyaf ohonom y pethau yma yn ein cypyrddau a’n hoergelloedd. Mae bara hefyd yn denu llygod mawr a gall fod yn anodd eu rheoli heb wneud niwed i fywyd gwyllt arall yn yr ardal.

“Helpwch ni i edrych ar ôl ein parciau hyfryd i’w cadw nhw a’u preswylwyr mewn cyflwr da.”

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL