Rydym yn falch o gynnig parcio am ddim ym meysydd parcio canol y dref ar gyfer Gŵyl Fwyd 2018 a gynhelir ar 22 a 23 Medi.

Dywedodd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Mae’n bwysig ein bod yn cefnogi digwyddiadau canol y dref ac annog ymwelwyr i ddod a mwynhau’r hyn sydd gan Wrecsam ei gynnig. Mae’r Ŵyl Fwyd bob amser yn ddigwyddiad poblogaidd a gobeithiaf y bydd y parcio am ddim yn annog mwy o bobl i fwynhau eu hunain.”

PROBLEM GYDA CHEUDWLL? DWEDWCH WRTHYM NI AR-LEIN.

Mae’r digwyddiad eleni yn argoeli i fod yn fwy ac yn well nac erioed ac yn cynnwys rhaglen brynhawn a nos gyda cherddoriaeth fyw.

Caiff y digwyddiad ei drefnu gan ddynion busnes canol y dref, Alex Jones o’r Banc a Plât Bach a Sam Regan o ‘Lemon Tree’. Mae cefnogaeth hefyd gan dîm “Dyma Wrecsam” a brandiau lleol enwog yn cynnwys ‘King Street Coffee’ a ‘Wrexham Lager’.

Dywedodd Alex Jones, ar ran y trefnwyr: “Diolchwn i’r cyngor am gynnig y fenter wych o barcio am ddim ar gyfer penwythnos yr Ŵyl Fwyd. Mae’n argoeli i fod yn benwythnos gwych. Mae gennym y babell, mae gennym yr arddangoswyr, mae gennym barcio am ddim, yr oll sydd angen nawr yw’r tywydd. Diolch unwaith eto i’r aelod arweiniol a’r tîm”

Dwedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd y Cyngor: “Rydym wedi cyfarfod gyda threfnwyr a gweithio a nhw i’w chefnogi, gan gynnwys y defnydd o Lwyn Isaf a pharcio am ddim dros y da diwrnod. Dyled Wrecsam fod yn falch o’r digwyddiad hwn ac rwyf yn gobeithio mi fydd o’n ddigwyddiad llwyddiannus, ac rydym yn gal war y cyhoedd i fynychu’r Ŵyl Fwydd.”

Dywedodd Chris Nelson o ‘Woody’s Pizza’, sydd hefyd yn rhan o drefnu’r digwyddiad: “Dylai gwerthwyr ac arddangoswyr sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am y digwyddiad ddod draw i’n cyfarfod anffurfiol yn Nhŷ Pawb, ddydd Iau 28 Mehefin am 6:30pm – croeso i bawb!”

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â team@wrexhamfoodfestival.wales

Spotted a pothole? Report it easily and quickly online.

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL