Gyda’r Nadolig yn agosáu a chostau cynyddol biliau ynni a bwyd, rydym yn gofyn i chi beidio â chael eich twyllo gan fenthycwyr arian didrwydded

Nid ydym yn sôn am symiau mawr o arian- gallai fod yn £20 ar gyfer ychydig o anrhegion.  Ond gallai’r swm yna arwain at swm llawer mwy gyda thaliadau llog yn cynyddu wythnos ar ôl wythnos.

CADWCH YN DDIOGEL – DERBYNIWCH Y RHYBUDDION DISEDDARAF AR SGAMIAU GALW NÔL CYNNYRCH A MATERION DIOGELU’R CHYHOEDD ERAILL

Eich Undeb Credyd

Os ydych chi’n cael trafferthion ariannol y Nadolig hwn ac angen cymorth, mae defnyddio eich Undeb Credyd yn ffordd lawer rhatach a diogelach o dderbyn benthyciad.

Mae’r undeb credyd wedi’i drwyddedu ac yn gyfreithiol ac mae’n fenthycwr sydd wedi ei reoleiddio’n iawn, a bydd yn benthyg arian yn gyfrifol.

Dyma rai o’r manteision:

  • Ffurflen gais syml
  • Cyfraddau llog isel
  • Penderfyniadau sydyn
  • Dim cosbau am ad-dalu’n gynnar

I ddysgu mwy ac i ymgeisio, cliciwch yma

Mae benthycwyr arian didrwydded yn fenthycwr arian anghyfreithlon!

Benthycwyr arian didrwydded yw benthycwyr arian anghyfreithlon, ac yn ogystal â chodi cyfraddau llog uchel, maent yn debygol o fygwth, codi braw ac efallai trais i sicrhau ad-daliad.

Mae help ar gael

Os ydych chi eisoes yn cael anawsterau gyda benthycwyr arian didrwydded, y neges ydi fod yna gymorth ar gael.  Gallwch roi gwybod i’r tîm benthyg arian yn anghyfreithiol yn gyfrinachol, ac fe allant eich cynorthwyo chi a mynd i’r afael â’r troseddwyr.

Gallwch gysylltu â nhw ar 0300 123 311.

FFONIWCH AR EICH FFÔN SYMUDOL

Bydd swyddogion cyswllt cleientiaid arbennig yn cefnogi ac yn cynorthwyo dioddefwyr, gan ddarparu cyngor ar ddyledion a phroblemau eraill.

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Cadeirydd Grŵp Costau Byw Trawsbleidiol: “Dim ond cynyddu’r pwysau y bydd benthyg arian yn anghyfreithlon yn ei wneud, er cymaint y demtasiwn, yn ystod yr argyfwng costau byw sydd gennym heddiw.

“Rydw i’n cynghori’n gryf i ddefnyddio’r Undeb Credyd, maen nhw’n gyfreithlon ac mae ganddynt gyngor ac arbenigedd ardderchog i helpu’r rhai sydd angen benthyciadau.

“Os nad ydych chi wedi cysylltu â nhw erioed o’r blaen, gallaf eich sicrhau eu bod yn trin pawb a phopeth mewn modd proffesiynol a chyfrinachol.”

Cysylltiadau defnyddiol:

  • Cyngor ar Bopeth, Wrecsam 0800 7022020
  • Vesta SFS (Cymorth Arbenigol i Deuluoedd – ar gyfer teuluoedd Pwylaidd yng Nghymru) – info@vestasfs.org

Gallwch hefyd ffonio llinell Cyngor i Ddefnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 0808 223 1133.

Derbyniwch y newyddion diweddaraf ar sgamiau, galw nôl cynnyrch a materion diogelu’r cyhoedd eraill

COFRESTRWCH FI RŴAN