Ydych chi’n awyddus i fod yn ffit erbyn yr haf?

Rydym yn gwybod fod digonedd o bobl yn hoffi bod yn ffit yn ystod misoedd yr haf, yn arbennig wrth i’r tywydd gynhesu.

Gyda hynny mewn golwg, bydd ein partneriaid o ‘Freedom Leisure’ – sy’n cynnal ein canolfannau hamdden a gweithgaredd yn Y Byd Dŵr, Y Waun, Gwyn Evans a Queensway, a phum canolfan aml-ddefnydd – yn lansio cynnig i helpu pobl fynd i’r afael â ffitrwydd yn ystod yr haf.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Heini ar Gyfer yr Haf

O heddiw (ddydd Gwener, 14 Gorffennaf), bydd holl gyfleusterau Freedom Leisure yn cynnal ymgyrch ffitrwydd blynyddol Heini ar Gyfer yr Haf am gyfnod cyfyngedig.

Yn ystod yr ymgyrch, bydd cyfle i chi fynd i’r bum canolfan hamdden a gweithgareddau, tri phwll nofio a mwy na 100 o ddosbarthiadau dros 30 diwrnod – am £25 yn unig.

Ac yn hyd yn oed gwell – bydd pawb sy’n cofrestru ar gyfer yr ymgyrch yn cael eu rhoi mewn raffl fawr i ennill mis ychwanegol ar y cynllun am ddim, gyda chwe enillwr yn cael eu dewis; felly mae hyd yn oed fyw o gymhelliad i gofrestru!

Cymerwch olwg yma i weld y Telerau ac Amodau llawn.

Darganfyddwch beth sy’n gweithio i chi

Pan mae’n dod i fyw yn iach, nid yw popeth yn gweithio i bawb – ac nid yw pawb yn chwilio am yr un canlyniadau.

Dyna’r rheswm ein bod ni eisiau rhoi cyfle i chi gael blas ar amrywiaeth o bethau i weld beth sy’n gweithio i chi.

“Rhowch gynnig arni”

Dywedodd y Cyng. Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi, sydd â chyfrifoldeb dros Hamdden: “Rydym yn gwybod bod nifer o bobl, am lawer o resymau, ddim yn hoff o fynd i’r gampfa neu gymryd rhan mewn unrhyw fath o ymdrech ffitrwydd wedi’i drefnu – er eu bod nhw’n awyddus i gadw’n ffit a chymryd rhan mewn ymarfer corff.

“Mae digonedd ar gael ar safleoedd ‘Freedom Leisure’, a hoffem roi cyfle i bobl roi cynnig ar bethau gwahanol i weld beth sy’n gweithio iddyn nhw.

“Bydd yr ymgyrch Heini ar Gyfer yr Haf yn gyfle gwych iddyn nhw gael blas ar bethau gwahanol a gweld a oes unrhyw beth yr hoffent gymryd rhan ynddo yn y tymor hir – ac yn helpu tuag at gadw’n ffit ar gyfer yr haf.”

Cysylltwch â ni

Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch Heini ar Gyfer yr Haf, cysylltwch â ni ar

Y Byd Dŵr: 01978 297300

Y Waun: 01691 778666

Gwilym Evans: 01978 269540

Queensway: 01978 355826

Neu dilynwch y ddolen hon i gofrestru eich diddordeb.

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN