Mae’r ymgynghoriad ar Gynllun y Cyngor bellach yn fyw ac fe’ch gwahoddir chi i leisio eich barn ar ein 6 maes blaenoriaeth:

  • Datblygu’r economi
  • Sicrhau Cyngor modern a chryf
  • Sicrhau bod pawb yn ddiogel
  • Gwella addysg uwchradd
  • Gwella’r amgylchedd
  • Hyrwyddo iechyd a lles da

Rydym eisiau gwybod pa mor bwysig ydynt i chi, a bydd hynny o gymorth i ni osod ein cyllidebau yn ystod 2020 a 2022.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Cewch ddarllen mwy am Gynllun y Cyngor ar gyfer 20-22 yma.

The Council Plan – how we prioritise our resources

Ymgynghoriad ar gyfer Cynllun y Cyngor 2020-22 yma