Free Parking in Wrexham

Bydd siopau ynghyd â’n marchnadoedd i gyd yn ail-agor ar ddydd Llun ac os ydych yn bwriadu ymweld peidiwch ag anghofio bod yr holl feysydd parcio yng nghanol y dref sy’n cael eu rhedeg gan y Cyngor (ar wahân i Tŷ Pawb) yn rhad ac am ddim ar ôl 11am.

Dylech fod yn ymwybodol bod hynny ddim yn berthnasol i feysydd parcio sy’n cael eu rhedeg gan gwmnïau preifat fel Dôl Yr Eryrod neu Y Werddon.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Bydd terfynau amser yn berthnasol yn y meysydd parcio arhosiad byr a dylid eu dilyn – rhoddir dirwyon i gerbydau sy’n aros yn hirach na’r hyn a ganiateir mewn meysydd parcio arhosiad byr.

Mae masnachwyr angen eich cefnogaeth rŵan fwy nag erioed felly ewch i’w gweld nhw – mi fyddan nhw’n gwerthfawrogi hynny’n fawr.

Peidiwch ag anghofio gwisgo masg yn y siopau.

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU