Wrexham

Mae llawer ohonoch wedi holi beth rydym ni’n ei gynllunio i gofio 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ar 11 Tachwedd 2018.

Efallai ei fod ychydig fisoedd i ffwrdd, ond gallwn eich sicrhau bod digwyddiadau wedi cael eu trefnu, a’r mwyaf nodedig ohonynt fydd y Gwasanaeth Cofio Blynyddol wrth Gofeb y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig ym Modhyfryd, ddydd Sul am 11am, union ganrif ar ôl i’r gynau dawelu ac ar ôl i’r cadoediad gael ei arwyddo yn Compiégne yng ngogledd Ffrainc.

Cynhelir y gwasanaeth yma bob blwyddyn gyda llawer yn bresennol, ond mae disgwyl i ddigwyddiad cofio eleni ddenu llawer mwy o bobl. Os fyddwch chi’n mynychu, gofynnir i chi fod ym Modhyfryd erbyn 10.45am. Fe fydd y ffyrdd yn cael eu cau felly os ydych chi eisiau defnyddio meysydd parcio’r Llyfrgell neu’r Ganolfan Byd Dŵr, dylech gyrraedd mewn da bryd i barcio.

WEDI GWELD TIPIO ANGHYFREITHLON? GADEWCH I NI WYBOD YN SYTH AC YN HAWDD YMA

Fodd bynnag, nid dyma’r unig ddigwyddiad rydym wedi’i gynllunio, fe fydd y penwythnos yn dechrau ar ddydd Sadwrn 10 Tachwedd gyda Ffos Symudol ac Awyren Ddwbl o’r Rhyfel Byd Cyntaf yn Sgwâr y Frenhines.

Mae’r ffos sydd wedi’i wneud o bren, haearn rhychog a deunyddiau eraill gan ddarparu cipolwg diddorol o fywyd ar Ffrynt y Gorllewin yn ystod Rhyfel Byd Cyntaf. Fe ddaw gyda chyfarpar, arfau, offer, bwyd ac eitemau eraill roedd y milwyr yn eu defnyddio yn ystod y rhyfel. Fe fydd yn brofiad teimladwy i’r teulu cyfan.

Mae’r awyren ddwbl yn atgynhyrchiad o Bristol Scout sef un o’r awyrennau cyntaf yn ystod dyddiau cyntaf y diwydiant hedfan. Roedd hefyd yn un o’r awyrennau un sedd gyntaf i gael ei ddefnyddio fel awyren ymladd

Yn Nhŷ Pawb fe gynhelir Dawns Te Rhyfel Byd Cyntaf gyda cherddoriaeth fyw a fydd yn eich cymryd yn ôl mewn amser. Fe fydd yna sgons ffres wedi’u pobi gyda jam a hufen wedi’i chwipio, cacennau cri traddodiadol a bara brith a menyn.

Tŵr Sant Silyn fydd yn cael y sylw wrth i ddydd Sadwrn ddirwyn i ben er mwyn goleuo un o dros 1,000 o ffaglau ar draws y Deyrnas Unedig, Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw a Thiriogaethau’r DU Dramor.

Fe fydd yr amseroedd a rhagor o fanylion ar gael yn fuan, a byddwn yn eich diweddaru am y rhain ac unrhyw ddigwyddiadau cofio eraill a fydd yn cael eu trefnu.

Wedi gweld tipio anghyfreithlon? Gadewch i ni wybod ar-lein

DDWEDWCH WRTHYM AM DIPIO ANGHYFREITHLON AR-LEIN