Mae mwy o newyddion da ar y ffordd i Dŷ Pawb  gan fod dau o berchnogion busnes mwyaf adnabyddus Wrecsam wedi cyhoeddi eu bod yn dod a stondin fwyd i’r atyniad newydd.

Mae digon o waith yn mynd rhagddo yn Nhŷ Pawb, fydd yn agor ar 2 Ebrill.

Mae’r perchnogion busnes Sam Regan ac Alex Jones, sydd eu dau yn berchen ar fariau a bwytai yng nghanol tref Wrecsam, wedi cyhoeddi eu bod am agor menter ar y cyd yn ardal bwyd yr adnodd ar gyfer marchnadoedd, y gymuned a’r celfyddydau.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM EBOSTIAU WYTHNOSOL RŴAN.

Mae cysylltiadau cryf gan y ddau gyda’r busnes bwyd yn Wrecsam, gydag Alex o ‘The Bank’ ar Stryt Fawr Wrecsam, a Sam o ‘The Lemon Tree’ ar Ffordd Rhosddu.

Tapas yn ysbrydoli’r prydau

Bydd y fenter newydd yn Nhŷ Pawb o’r enw ‘Plât Bach’ yn darparu cyfuniad unigryw o brydau wedi eu hysbrydoli gan fwydydd tapas gan gynnwys cynnyrch Cymreig ac amrywiadau ar gyfuniadau clasurol.

Mae Sam ac Alex am sicrhau lle Tŷ Pawb yng nghalon Canol Tref Wrecsam drwy ddarparu profiad bwyta amrywiol, hamddenol, o safon uchel, a fydd yn cyd-fynd â’r cynnig a’r steil y bydd y ganolfan arbennig hon yn ei gynnig.

“Potensial arbennig yn Nhŷ Pawb”

Dywedodd Sam Regan: “Gwelais botensial mawr yn natblygiad Tŷ Mawr o’r dechrau, ac rydw i wedi cadw golwg agos ar y prosiect.  Rydw i’n falch iawn o fod yn dod â chynnig bwyd arall i Wrecsam, ac yn edrych ymlaen i’r gymuned ddod ynghyd yn Nhŷ Pawb. Bydd ein cynnig bwyd yn cynnwys tapas, bara fflat a saladau a fydd yn ddelfrydol i’w bwyta yn y neuadd fwyd, neu fel bwyd i fynd.”

Dywedodd Alex Jones: “Mae wedi bod yn brosiect gwych o’r cyntaf un, ac yn bendant yn gam yn y cyfeiriad cywir fel gofod digwyddiadau a pherfformio allweddol i Wrecsam. O wybod am brosiectau llwyddiannus eraill tebyg mewn trefi a dinasoedd, rydw i’n siwr y bydd Tŷ Pawb yn llwyddiant mawr.

“Bydd ein stondin fwyd yn darparu profiad bwyta wedi ei ysbrydoli gan fwyd tapas, a gobeithiwn y bydd yn llwyddiant.”

“Mae hyn yn newyddion da iawn.”

Dywedodd y Cyng. Terry Evans, Aelod Arweiniol Perfformiad Economaidd ac Adfywio: “Mae hyn yn newyddion da iawn. Mae Sam ac Alex yn adnabyddus o fewn cymuned fusnes Wrecsam, a rhwng y ddau maent eisoes yn gyfrifol am ran o sîn bwytai a bariau gwych Wrecsam.

“Rydw i’n falch o glywed eu bod yn dod i Dŷ Pawb ac yn dymuno pob llwyddiant i Plât Bach.”

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am ebostiau wythnosol rŵan.

COFIWCH EICH BINIAU