garden

Fel rhan o’n prosiect sydd ar ddod rydym yn awyddus i gysylltu â gerddi cymunedol a phrosiectau tyfu yn Sir Wrecsam.

Bydd Gardd Gorwelion yn arddangosfa sy’n archwilio tyfu cymunedol ac amgen, mewn lleoliadau celfyddydol a di-gelfyddydol, fel ymatebion i argyfyngau cyffredin fel newid yn yr hinsawdd, tlodi bwyd, ynysu cymdeithasol ac unigrwydd.

Cymorth gyda chostau byw – hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi, lleihewch eich biliau, gofalwch am eich iechyd.

Os ydych chi’n rhan o ardd gymunedol neu brosiect tyfu a hoffech chi gymryd rhan, cysylltwch â ni.

E-bostiwch enw eich prosiect a’ch manylion cyswllt i
typawb@wrexham.gov.uk

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI