Hero Inspire Awards

Mae gennym i gyd arwyr… ond efallai nid ydynt yn cael eu hanrhydeddu fel y dylent.

Wel, sefydlwyd y gwobrau arbennig hyn i gydnabod pobl haeddiannol, ond maent angen eich cymorth chi!

“Pan roedd fy nghoesau yn hongian y tu allan i’r car, roeddynt yn sownd rhwng ei gar ef a thacsi.” Andrew Niinemae, enillydd Gwobr Dewrder 2019.

Mae Gwobrau Dewi Sant yn cydnabod gweithredoedd da a chyflawniadau unigolion a grwpiau sydd wedi cael effaith gadarnhaol ar hyd a lled Cymru.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Mae enwebiadau ar gyfer gwobrau 2020 ar agor, felly os ydych wedi bod eisiau dangos i rywun pa mor arbennig ydynt, dyma’r cyfle perffaith.

“Mae’n wych fy mod yn cael fy nghydnabod yn fy sir fy hun”. Bethan Owen, enillydd Gwobr Unigolyn Ifanc 2019

Gwobrau Dewi Sant yw Gwobrau Cenedlaethol Cymru. Does dim rhaid i’r rhai a enwebir fod yn ddinasyddion y DU na byw yng Nghymru, ond mae’n rhaid iddyn nhw fod â chyswllt ystyrlon â Chymru.

Prif Weinidog Llywodraeth Cymru a’i gynghorwyr fydd yn penderfynu pwy sy’n deilwng ac yn dewis yr enillwyr.

“Rydym yn ymfalchïo i ddod o hyd i’r gorau mewn pobl a rhoi cyfle i bobl”. Scott Davies, enillydd Gwobr Menter 2019

Mae yna 9 Gwobr Dewi Sant bob blwyddyn, ac mae’r 8 cyntaf yn cael eu henwebu gan y cyhoedd.

Dyma’r categorïau:
• Dewrder
• Ysbryd Cymunedol
• Diwylliant
• Busnes
• Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg
• Dyngarwch
• Chwaraeon
• Person Ifanc
• Gwobr Arbennig y Prif Weinidog

Dyddiad cau ar gyfer yr enwebiadau yw dydd Iau, 17 Hydref, does gennych ddim llawer o amser. Cysylltwch â ni yn awr!

I ddarllen mwy am y gwobrau ac i enwebu rhywun, ewch i’w gwefan.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN