Mae rhagor o waith gwella ar y ffordd mewn dwy o’n canolfannau hamdden a gweithgareddau.

Y gwaith yma fydd y diweddaraf mewn nifer o welliannau yn ein canolfannau, a redir mewn cysylltiad â’n partneriaid Freedom Leisure.

Bydd gwaith yn cychwyn yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans, Gwersyllt, o ddydd Llun, 2 Rhagfyr.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Bydd ystafelloedd newid dynion a merched y ganolfan yn cael eu gwella, gyda ffitiadau cawod newydd a nenfydau newydd, a bydd paneli LED newydd yn cael eu gosod yn lle’r batonau golau cyfredol; bydd sychwyr gwallt a drychau newydd ar yr unedau ymolchi a byddwn yn ailbaentio waliau, gwaith coed ac addurniadau a byddwn yn glanhau.

Dylai’r gwaith gymryd tua pythefnos i’w gwblhau.

Bydd newidiadau hefyd yn digwydd yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr, Wrecsam, o ddydd Llun 16 Rhagfyr ymlaen.

Byddwn yn rhoi teils nenfwd newydd yn y pentref newid gwlyb gyda gwell wyneb finyl, a byddwn yn newid y golau am baneli LED newydd. Nid ydym yn disgwyl y bydd y gwaith yn cymryd mwy nag wythnos – tua pedwar diwrnod gwaith.

Dywedodd Andy Harris, Rheolwr Ardal Freedom Leisure Wrecsam: “Rydw i’n falch o nodi bod gwaith pellach yn mynd rhagddo yn ein canolfannau hamdden a gweithgareddau sy’n rhan o’r gwaith i foderneiddio’n hadnoddau a’n cynnig i ddefnyddwyr, o safbwynt cyfleustra a chyflwyniad.

“Dydyn ni ddim yn bwriadu cau unrhyw rai o’r cyfleusterau tra mae’r gwaith yn cael ei wneud, ac ni fydd defnyddwyr yn cael eu heffeithio – er y bydd yn rhaid i ni ddefnyddio’r ardaloedd newid sych yn Gwyn Evans er mwyn gwneud peth o’r gwaith.”

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN