Ariennir yr holl brosiectau gwaith chwarae gan gynghorau cymuned lleol.
Am fwy o fanylion am brosiectau sy’n cael eu cynnal yn ystod gwyliau
ysgol, cysylltwch â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam
 ar www.wrecsam.gov.uk/chwarae neu 01978 292094 

GWAITH CHWARAE GWYLIAU PROSIECTAU 2021/22

CEFN AC ACREFAIR
Cynhelir yn ystod pob gwyliau
Ysgol ac eithrio gwyliau mis
Chwefror a’r Nadolig
11am tan 1pm
Dydd Llun a Dydd Mercher ym
Mharc Plas Kynaston (drws nesaf
i’r llyfrgell)
Dydd Gwener ar gae Ysgol Acrefair

COEDPOETH
Cynhelir yn ystod pob gwyliau
Ysgol ac eithrio gwyliau mis
Chwefror a’r Nadolig
2pm tan 4pm
Dydd Mawrth a Dydd Iau yng
Nghae Adwy

ABENBURY
Cynhelir yn ystod pob gwyliau
Ysgol ac eithrio gwyliau mis
Chwefror a’r Nadolig
11am tan 1pm
Dydd Mawrth a Dydd Iau ym
Mhentre Maelor (Yn y lle chwarae)

GWERSYLLT
Cynhelir yn ystod pob gwyliau
Ysgol ac eithrio gwyliau mis
Chwefror a’r Nadolig
2pm tan 4pm
Dydd Llun a Dydd Mawrth ym
Mharc Pendine
Dydd Mercher a Dydd Iau ar Gaeau
Bradle
Dydd Gwener yn Ffordd Newydd,
Brynhyfryd

OFFA
Cynhelir yn ystod pob gwyliau
Ysgol ac eithrio gwyliau mis
Chwefror a’r Nadolig
2pm tan 4pm
Dydd Mawrth ym Bryncabanau

RHOS A JOHNSTOWN
Cynhelir yn ystod pob gwyliau
Ysgol ac eithrio gwyliau mis
Chwefror a’r Nadolig
2pm tan 4pm
Dydd Llun a Dydd Mawrth yn
Morton Circle (Tre Ioan)
Dydd Mercher ym Mryn y Brain
Dydd Iau a Dydd Gwener ym Mharc
Ponciau

RHOSTYLLEN
Fe’u cynhelir yn ystod gwyliau’r haf
yn unig
10am tan 1pm
Dydd Llun i Ddydd Gwener ar y
caeau y tu ôl i Neuadd y Plwyf

BRYMBO
Cynhelir yn ystod pob gwyliau
Ysgol ac eithrio gwyliau mis
Chwefror a’r Nadolig
11am tan 1pm
Dydd Llun a Dydd Iau Golygfa Caer
Dydd Mercher yn Maes Chwarae
Lamberton Drive
Dydd Iau a dydd Gwener Cae
Merfyn, Tanyfron

CHWARAE DRWY GYDOL Y FLWYDDYN PROSIECTAU 2021/22

PROSIECT CHWARAE AVOW
Hwyluso sesiynau chwarae ym
Mhlas Madoc, Pan a Brychdyn
Am fwy o wybodaeth
Ffôn: 01978 813912

MAES CHWARAE ANTUR DYFFRYN GWENFRO
Y tu ôl i Ysgol Gynradd Gwenfro
ym Mharc Caia. Mae’r amser agor
yn dibynnu ar gyllid.
Am fwy o wybodaeth
Ffôn: 01978 264994

MAES CHWARAE Y FENTER
Ffordd Garner (wrth ymyl
Queensway ym Mharc Caia)
Mae’r amser agor yn dibynnu ar
gyllid
Am fwy o wybodaeth
Ffôn: 01978 355761

PROSIECT CHWARAE YMDDIRIEDOLAETH DREFTADAETH BRYMBO
Dydd Mercher 4pm tan 6pm yn ystod y
tymor yn unig
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â
Ymddiriedolaeth Dreftadaeth Brymbo
Ffôn: 07498048135

PROSIECT CHWARAE COEDPOETH
Dydd Llun yn ystod y tymor o 4pm tan
6pm ar Gae’r Adwy.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â
Thîm Cefnogi Chwarae ac Ieuenctid
CBSW
Ffôn: 01978 298361

PROSIECT CHWARAE HIGHTOWN
Dydd Mawrth, 3.30pm tan 5.30pm ym
Maes Chwarae Bryncabanau yn ystod
y tymor.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â
Thîm Cefnogi Chwarae ac Ieuenctid
CBSW
Ffôn: 01978 298361

PROSIECT CHWARAE RHOS A JOHNSTOWN
Bydd sesiynau yn newid rhwng
Morton Circle (Tre Ioan) a Pharc
Ponciau.
Dydd Mercher yn ystod y tymor
o 4pm tan 6pm.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â
Thîm Cefnogi Chwarae ac Ieuenctid
CBSW
Ffôn: 01978 298361

PROSIECT CHWARAE SYDALLT (GWERSYLLT)
Dydd Iau yn ystod y tymor o 4pm tan
6pm ar Gae Tan-yr-Allt.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â
Thîm Cefnogi Chwarae ac Ieuenctid
CBSW
Ffôn: 01978 298361