Admin administration Job Vacancy

Eisiau gweld mwy o’n swyddi diweddaraf? Iawn, dyma bedair swydd arall a allai fod o ddiddordeb i chi 🙂

Cymhorthydd Cefnogi Busnes

Os ydych yn wych am weinyddu, â sgiliau cyfathrebu arbennig ac yn gyfforddus yn defnyddio pecynnau TG, dylech edrych ar y swydd hon. Allech chi weithio i’n Tîm Dechrau’n Deg?
Dyddiad cau 15/11/2019

Cymhorthydd Addysgu – Lefel 4

Allwch chi gynllunio, paratoi a darparu gweithgareddau addysgu? Rydym yn chwilio am rywun i weithio yn Ysgol Sant Christopher fydd yn cyd-weddu â gwaith proffesiynol ein hathrawon. Ai chi yw’r un ar gyfer y swydd?
Dyddiad cau 13/11/2019

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF

Gofalwr / Glanhawr

Mae angen rhywun arnom i fod yn gyfrifol am gadw’n ysgol gynradd yn ddiogel, gwneud mân waith cynnal a chadw, a threfnu dyletswyddau glanhau. Rydym yn chwilio am rywun sy’n gyfeillgar ac yn hyblyg… ai chi yw’r person yma?
Dyddiad cau 11/11/2019

Gweithiwr Cymdeithasol – y Tîm Maethu

Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad o weithio gyda phlant ac / neu oedolion diamddiffyn ac sy’n frwd dros gefnogi teuluoedd. Fe fyddwn yn eich cefnogi yr holl ffordd… hoffech chi wybod mwy?
Dyddiad cau 15/11/2019

Wel, a oedd gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’r swyddi hyn? Sicrhewch eich bod yn cadw llygad o dro i dro…mae ein tudalen swyddi yn cael ei diweddaru’n rheolaidd 🙂

Yn aml, mae swyddi gwag mewn addysg, tai, glanhau, gwasanaethau i gwsmeriaid, TG a gofal cymdeithasol, i enwi ond y rhai!

Gall gweithio i’r cyngor fod yn ddewis gyrfaol da – mae fel arfer yn cynnwys pensiwn, lwfans gwyliau da, a sefydlogrwydd cymharol.

Eisiau gweld mwy?

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF