Scam Amazon Prime Fraud

Mae Safonau Masnach Wrecsam yn rhybuddio pobl i fod yn wyliadwrus o dwyll Amazon Prime ar ôl cael adroddiadau ar ddiwedd yr wythnos diwethaf.

Mae’r adroddiadau yn dangos bod rhai o berchnogion tai yn Wrecsam wedi cael galwadau ffôn gan rywun sy’n honni i fod o Amazon Prime ac eisiau trafod eu cyfrif – twyll yw hwn.

Yna roedd y galwr yn gofyn iddynt bwyso 1 ar eu bysellbad i gysylltu i’w cyfrif. Yn ffodus iawn, nid oedd gan unrhyw un o’r perchnogion tai gyfrif Amazon Prime ac wedi adnabod mai twyll oedd hyn.

PEIDIWCH Â GADAEL I DWYLLWYR EICH SGAMIO! COFRESTRWCH I GAEL CYNGOR A RHYBUDDION AR SGAMIAU YN EICH ARDAL CHI

Mae Safonau Masnach Wrecsam yn cynghori preswylwyr i fod yn wyliadwrus iawn pan fyddwch yn cael galwad ffôn fel hyn.

PEIDIWCH â sgwrsio ag unrhyw alwyr diwahoddiad sy’n gofyn am wybodaeth bersonol. Rhowch wybod am unrhyw alwadau amheus i Wasanaethau Defnyddwyr Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505 neu i Heddlu Gogledd Cymru ar 101.

Dyma rai camau y gallwch eu cymryd i beidio â chael eich twyllo…

  • Peidiwch BYTH â rhannu manylion personol gyda galwyr diwahoddiad
  • Ceisiwch gyngor annibynnol gan rywun rydych chi’n ei adnabod ac yn ymddiried ynddo os oes gennych chi amheuaeth
  • Os bydd rhywun yn dweud ei fod o sefydliad penodol, sicrhewch eich bod yn gwirio eu hunaniaeth drwy ffonio’r sefydliad perthnasol yn uniongyrchol

Nid dim ond dros y ffôn y mae’r sgamiau hyn yn digwydd chwaith…os cewch lythyr, neges e-bost, neges destun, neu hyd yn oed neges ar gyfryngau cymdeithasol, dilynwch y camau cywir i aros yn ddiogel.

Cofiwch, os ydych chi eisiau adrodd am rywbeth amheus, cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmeriaid Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505 neu Heddlu Gogledd Cymru ar 101.

Cadwch yn ddiogel rhag twyllwyr gyda’n rhybuddion!

Cofrestrwch i gael rhybuddion am sgamiau yma!