Rydyn ni’n gwybod eich bod chi’n hen lawiau hefo camerâu, gan gynnwys y rhai ar eich ffonau a’ch llechi, ac fe hoffem ni eich gweld chi’n eu cynnig nhw yng nghystadleuaeth Rhyfeddodau Wrecsam 2018.

Rydyn ni wedi bod yn creu ein calendr ers mis Tachwedd ac mae’n dechrau edrych yn eithaf cŵl. Mae dewis o gyn-enillwyr isod, er mwyn i chi weld safon y lluniau sy’n cael eu hanfon atom ni.

Y cyfan mae angen i chi ei wneud ydi dod o hyd i’r “perl” hwnnw o le a fydd yn siŵr o edrych yn dda ar galendr. Tynnwch lun ohono ac anfonwch o at calendar@wrexham.gov.uk

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Nid oes gwobr, ond fe fydd pob un o’r enillwyr yn cael copi o galendr Rhyfeddodau Wrecsam 2018.

Mae telerau ac amodau ar y gystadleuaeth ac fe allwch chi eu gweld nhw yma.   Y pethau pwysicaf yw bod y lluniau’n cael eu tynnu gan ffotograffwyr amatur ac mae’n rhaid iddyn nhw gael eu tynnu yn y fwrdeistref sirol.

Fe fydd y beirniaid yn cyhoeddi enillydd mis Awst ddechrau mis Medi.

Bydd yr holl elw o werthu calendr Rhyfeddodau Wrecsam yn mynd i elusennau’r Maer.

I ffwrdd â chi i glicio!

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fi Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI