Recruiting

Mae ein tîm Gofal Cymdeithasol Oedolion a Phlant yn cynnal dwy noson recriwtio yn Adeiladau’r Goron a adnewyddwyd yn ddiweddar, ar 23 a 24 Mai rhwng 4pm a 7pm.

Yn dilyn trawsnewid y ffordd mae gofal i blant ac oedolion yn cael ei ddarparu yn Wrecsam mae gan y tîm gyfleoedd cyffrous ar gyfer Gweithwyr Gweinyddol a Gweithwyr Cefnogi.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan eich cyngor lleol – cofrestrwch i dderbyn bwletinau ar ffurf e-bost.

Mae croeso i bawb i gael sgwrs gyda’r staff ac i ddysgu mwy am y gwasanaethau a’r manteision o weithio gyda ni.

Rhaid cadw lle ar gyfer y digwyddiad hwn. I gadw lle ewch i:

23 Mai – 4pm-7pm – Gweithwyr Cefnogi a Gweinyddol https://www.eventbrite.co.uk/e/337961169957

24 Mai – 4pm-7pm – Gwaith Cymdeithasol https://www.eventbrite.co.uk/e/338049353717

I gael mwy o wybodaeth e-bostiwch SocialCareRecruitment@wrexham.gov.uk

Derbyniwch ein prif straeon dros e-bost.

TANYSGRIFWYCH