Lluoedd Arfog

Rydym yn falch iawn o gefnogi Diwrnod y Lluoedd Arfog unwaith eto – er y bydd yn rhaid i ni wneud hynny o’n cartrefi eto eleni.

Mae Baner y Lluoedd Arfog bellach yn chwifio uwchben ein swyddfeydd a gofynnwn i’r cyhoedd dalu teyrnged i’r rheiny sydd wedi gwasanaethu eu gwlad er mwyn ein cadw ni, ein teuluoedd a’n cymunedau’n ddiogel.

Dewch i wybod am y newidiadau yn y cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru.

Dywedodd y Cynghorydd David Griffiths, Aelod Arweiniol Tai a Chefnogwr y Lluoedd Arfog, “Eleni, unwaith eto, mae gennym ddyled i’w thalu i gymuned y Lluoedd Arfog. Yn ystod y pandemig, maent wedi gyrru ambiwlansiau, cynorthwyo mewn canolfannau profi a brechu ac wedi bod i ffwrdd o’u teuluoedd er mwyn ein diogelu.

“Hoffwn i, ynghyd â’m cyd-gynghorwyr a’m cydweithwyr, ddiolch o galon iddynt oll.

I nodi’r digwyddiad eleni, mae’r Swyddfa Gartref wedi comisiynu fideo i’w rannu â chi. Gallwch wylio’r fideo isod:

(cynhyrchwyd y fideo gan y Swyddfa Gartref a dim ond yn Saesneg y mae’r fideo ar gael)

“Mae’n bleser cael bod yn Gefnogwr y Lluoedd Arfog yn Wrecsam”

“Mae’n bleser cael bod yn Gefnogwr y Lluoedd Arfog yn Wrecsam, ac edrychaf ymlaen at pan fyddwn yn gallu dangos ein cefnogaeth a thalu teyrnged yn bersonol ac mewn steil. Ymunwch â mi i saliwtio ein cyn-filwyr, y rhai sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd a’u teuluoedd eleni i ddangos ein cefnogaeth barhaus.”

Sut gallaf gymryd rhan eleni?

Mae sawl ffordd y gallwch ddangos eich cefnogaeth i’n lluoedd arfog eleni:

Saliwtio Ein Lluoedd

Mae #SaliwtioEinLluoedd yn ffordd syml i unrhyw un dalu teyrnged i gymuned y lluoedd am eu gwaith caled, eu hymrwymiad a’u hymdrechion i’n cadw ni’n ddiogel yn y DU ac ar draws y byd.

I ymuno, anfonwch lun neu fideo ohonoch eich hun neu eich ffrindiau a chydweithwyr yn saliwtio atom!

Byddai trefnwyr Diwrnod y Lluoedd Arfog wrth eu boddau’n gweld eich lluniau, a gallwch eu rhannu isod ar Twitter gyda gan ddefnyddio #SaliwtioEinLluoedd, rhoi sylw ar un o’u Negeseuon Facebook  neu anfon e-bost uniongyrchol at armedforcesdayuk@gmail.com.

Ymwelwch â’r tudalennau cyfryngau cymdeithasol

Ewch i weld a rhannu eu negeseuon cyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddod o hyd iddynt ar Facebook: https://www.facebook.com/armedforcesday/ neu Twitter:  https://twitter.com/ArmedForcesDay

Cysylltwch â rhywun

Os ydych yn adnabod rhywun sydd wedi gwasanaethu neu’n gwasanaethu yn ein lluoedd arfog ar hyn o bryd, beth am gysylltu â nhw a diolch iddynt yn bersonol am eu cyfraniad.

Mae Wrecsam wedi cael eu dewis unwaith eto i gynnal Diwrnod Lluoedd Arfog Cymru, a gynhelir ddydd Sadwrn, 25 Mehefin, a chroesi bysedd y byddwn yn gallu cynnal digwyddiad sy’n addas i’n Lluoedd Arfog, byddwn yn rhannu rhagor o newyddion mewn perthynas â hyn unwaith y bydd modd.

Dyma gipolwg i chi o’r digwyddiad diwethaf a gynhaliom yn 2014:

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF