Os oes gennych chi blant dan dair oed, wyddoch chi y gallwch chi ymuno â sesiynau Sgwrsio Iaith a Chwarae i rieni a phlant mewn nifer o lyfrgelloedd ledled Wrecsam?

Mae’r sesiynau hwyliog a llawn gwybodaeth hyn yn gyfle i’ch plant ifanc rannu storïau, sgwrsio, chwarae a chanu.

Cynhelir y sesiynau yn ystod y tymor yn unig yn Llyfrgell Rhos ar ddydd Gwener 10am – 11.15am; Llyfrgell Brynteg ar ddydd Gwener 1pm – 2.15pm; Llyfrgell Gwersyllt ar ddydd Mercher 10am – 11.15am; Llyfrgell Llai ar ddydd Mercher 1pm – 2.15pm a Llyfrgell Cefn Mawr ar ddydd Iau 1pm – 2.30pm.

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN