Rain in Wrexham

Rydym yn ymwybodol bod rhagor o law ar y ffordd yn ddiweddarach yr wythnos hon. Er na ddisgwylir iddo fod cynddrwg â Storm Ciara a Storm Dennis, gallai achosi rhai anawsterau wrth yrru.

COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN

Mae cyflwr y ffyrdd yn debygol o fod yn anodd unwaith eto gyda dŵr yn rhedeg oddi ar gaeau sy’n orlawn o ddŵr. Cymerwch ofal os byddwch chi’n gyrru dros y dyddiau nesaf, a chymerwch sylw o unrhyw gyngor neu rybuddion diogelwch.
Cofrestrwch i dalu i’ch bin gwyrdd gael ei wagio.

RYDW I EISIAU TALU RŴAN