Global watchdog warns of scammers stockpiling counterfeit goods

Os yw cynnig yn swnio’n rhy dda i fod yn wir, mae’n debyg ei fod o! Dyna rybudd gan y Gwasanaeth Safonau Masnach heddiw ar ôl clywed bod dyn mewn oed wedi cael ei dwyllo i dalu £250 am siacedi lledr ffug.

Roedd y dyn mewn maes parcio archfarchnad pan ddaeth rhywun ato yn cynnig gwerthu pump o siacedi lledr gan ddylunwyr adnabyddus iddo. Dywedodd y twyllwr wrtho ei fod eisiau eu gwerthu’n gyflym gan nad oedd o eisiau mynd â’r siacedi gydag ef ar daith yr oedd ar fin ei dechrau. Dywedodd eu bod yn werth £100 yr un ond y byddai’n eu gwerthu am £250.

OHERWYDD SETLIAD SIOMEDIG GAN LYWODRAETH CYMRU, MAE RHAID I NI NEUD MWY O DORIADAU. MYNEGWCH EICH BARN…

Roedd y dyn a dwyllwyd yn meddwl y byddent yn gwneud anrhegion Nadolig da a thalodd £250 i’r dyn cyn canfod nad oeddent mewn gwirionedd yn siacedi Armani, Boss a Verace a’u bod yn ffug ac yn werth y nesaf peth i ddim.

Rhybuddiwch pawb am y cynllun twyll hwn yn enwedig yn y cyfnod sy’n arwain at y Nadolig.

Cofiwch! Os yw cynnig yn swnio’n rhy dda i fod yn wir, mae’n debyg ei fod o!

Mae rhaid i ni neud mwy o doriadau… a gofyn i dalwyr treth am fwy o arian. Ond cyn i ni fynd ymlaen, rydym ni yn eisiau’ch barn.

DWI ISIO MYNEGI FY MARN! DOES DIM OTS GEN