#TakeFiveWeek encourages you stay safe from fraud

Ddydd Llun, 9 Mawrth, lansiwyd #TakeFiveWeek – ymgyrch genedlaethol i’ch annog chi i stopio a rhoi digon o amser i chi’ch hun beidio â chael eich twyllo.

Mae troseddwyr yn defnyddio amrywiaeth o ddulliau i dwyllo pobl felly mae Take Five yn awgrymu tri cham pwysig i chi eu dilyn i benderfynu a yw’n ddiogel i chi wario’ch arian neu ddarparu’ch gwybodaeth bersonol.

STOPIO – Gall dreulio munud neu ddwy i feddwl cyn penderfynu gwario arian neu ddarparu gwybodaeth bersonol eich cadw chi’n saff.

HERIO – Ydi’r cynnig yn un go iawn? Mae gennych chi berffaith hawl gwrthod neu anwybyddu unrhyw gais. Dim ond troseddwyr fydd yn eich rhuthro neu’n gwneud i chi ddychryn.

AMDDIFFYN – Os ydych chi’n meddwl eich bod chi wedi’ch twyllo cysylltwch â’ch banc yn syth a rhowch wybod i Action Fraud.

PEIDIWCH Â GADAEL I DWYLLWYR EICH SGAMIO! COFRESTRWCH I GAEL CYNGOR A RHYBUDDION AR SGAMIAU YN EICH ARDAL CHI

Mae Take Five wedi creu cwis o’r enw ‘Are You Scam Savvy?’ Beth am roi cynnig arno a gweld sut hwyl cewch chi?

Cyngor Safonau Masnach Wrecsam

Pan rydym yn ein cartrefi ein hunain, mae gennym deimlad o ddiogelwch y bydd rhai o droseddwyr yn cymryd mantais ohono. Gall y troseddwyr hyn weithredu dros y ffôn, gyda llythyr drwy’r post, neges e-bost i’ch cyfrifiadur, neges destun i’ch ffôn, taflen drwy’r blwch post neu cnoc ar eich drws.

Bob tro mae rhywun eisiau manylion eich cerdyn, neu gofrestru i rywbeth nad ydych eisiau/angen; stopiwch a chymerwch 5 munud. Peidiwch â chytuno i unrhyw beth yn eich cartref eich hun heb gymryd amser i’w ystyried gyntaf, neu siarad ag aelod teulu neu ffrind. Mae’n amlwg iawn, ond defnyddiwch yr agwedd ‘peidio ymddiried yn neb’ a chwestiynu popeth.

Drwy gofio nad ydym wedi gofyn am yr alwad ffôn, y cnoc ar y drws, ac yna gwrthod yn gwrtais; rydym wedi mynd i’r afael â’r mater. Rydym wedi stopio’r troseddwyr o’r cychwyn cyntaf. Rydym wedi diogelu ein hunain yn ein cartref. Rydym wedi diogelu ein harian.

Cofiwch, nid yw busnesau go iawn a masnachwyr lleol dibynadwy yn ffonio heb ofyn, ac nid ydynt yn gofyn am arian parod o flaen llaw.

Am ragor o wybodaeth, neu i adrodd pryderon, gallwch gysylltu â Safonau Masnach Wrecsam ar: tradstand@wrexham.gov.uk

Mae Safonau Masnach Wrecsam yn gweithio mewn partneriaeth gyda Heddlu Gogledd Cymru i sicrhau eich bod yn ddiogel.

Os hoffech chi roi gwybod am rywbeth amheus, cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmeriaid Cyngor ar Bopeth ar 03454 040505 neu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101.

Cadwch yn ddiogel rhag twyllwyr gyda’n rhybuddion!

Cofrestrwch i gael rhybuddion am sgamiau yma!