swimming

Eleni gellir mynd i nofio am ddim eto dros wyliau’r Nadolig yn y Waun, Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans a Byd Dŵr.

Ydych chi’n ddioddefwr siarc benthyg arian? Ffoniwch 0300 123 311.

Mae nofio am ddim i bawb yn ystod yr amseroedd isod:

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau’r Waun

Dydd Mawrth, 3 Ionawr: 1pm – 2pm
Dydd Gwener, 6 Ionawr: 12:30pm – 1:30pm

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans

Dydd Mawrth, 3 Ionawr: 2:30pm – 3:15pm
Dydd Iau, 5 Ionawr: 3:00pm – 4:00pm

Canolfan Byd Dŵr

Dydd Mawrth, 27 Rhagfyr: 10am – 11am
Dydd Iau, 29 Rhagfyr: 1pm – 2pm
Dydd Mawrth, 3 Ionawr: 10am – 11am
Dydd Iau, 5 Ionawr: 1pm – 2pm

Richard Milne, Rheolwr Ardal (Gogledd Cymru): “Rydym i gyd yn edrych ymlaen at groesawu’r gymuned leol i’n canolfannau yn Wrecsam, gan gynnwys Byd Dŵr, sydd â dyfroedd gwyllt, pwll swigod a llithren 65 metr! Mae nofio’n weithgaredd iach, hwyliog, y gall pobl o bob oed a gallu ei fwynhau; a gellwch weld ein holl oriau agor dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd ar ein gwefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol.”

Am fwy o wybodaeth a’r oriau agor dros y Nadolig, ewch i wefan Freedom Leisure.

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI