Luke Gallagher

Mae gan y cerddor lleol Luke Gallagher galon fawr pan ddaw i bobl Wrecsam. Er mwyn cefnogi teuluoedd yn ystod y cyfnod anodd hwn mae’n cynnal gig yn Yellow and Blue (YaB) ddydd Mawrth 20 Rhagfyr.

Er na fydd Luke yn cael ei dalu – mae’n gofyn i chi roi rhodd i fynd i mewn.

Ydych chi’n ddioddefwr siarc benthyg arian? Ffoniwch 0300 123 311.

Gallwch fynd â theganau neu fwyd Nadoligaidd neu roi rhodd wrth y drws. Bydd popeth a dderbynnir yn cael ei roi i YaB i’w ddosbarthu i deuluoedd sy’n cael trafferth i brynu anrhegion i’w plant neu i roi bwyd Nadoligaidd ar y bwrdd.

Bydd y drysau ar agor am 7pm a Luke ar y llwyfan am awr am 7.30.
Bydd unrhyw elw a wneir o werthu nwyddau hefyd yn mynd i YaB ar ffurf bwyd a theganau.

Os na allwch fod yn bresennol ar y noson, gallwch gyfrannu yn y Golden Lion yng Nghoedpoeth, sydd wedi cytuno i gymryd rhoddion.

Mae gan Luke dri pherfformiad dros y penwythnos hefyd a bydd yr elw o’r rheini i gyd yn cael ei roi i YaB.

Meddai Luke, “Mae’n anodd ar hyn o bryd, heb unrhyw arwyddion ei fod yn mynd i wella. Hoffwn wneud rhywbeth i wneud gwahaniaeth y Nadolig hwn. Drwy weithio gyda Yellow and Blue, rwy’n gwybod y bydd cymorth yn cael ei roi i’r bobl iawn mewn pryd ar gyfer y Nadolig. Diolch Wrecsam, gadewch i ni gefnogi’r rhai sydd angen ein cymorth.”

“Hoffwn hefyd ddiolch i eglwys Sant Tidfal am gyfrannu bocs mawr o deganau, y bydda i’n mynd â nhw gyda mi ddydd Mawrth.”

Meddai’r Cynghorydd David A Bithell, Cadeirydd y Grŵp Costau Byw, “Mae’n gynnig hynod ac yn un y gall Luke fod yn falch ohono. Rwy’n gobeithio y bydd cymaint o bobl â phosibl yn gallu rhoi rhywbeth ar y drws er mwyn rhoi Nadolig llawen i deuluoedd ledled Wrecsam.”

Meddai Pete Humphreys o Yellow and Blue, “Mae’n weithred hael iawn gan Luke a gwn fod ganddo lawer o ddilynwyr a fydd yn gwneud eu gorau i’w gefnogi cyn ac yn ystod y digwyddiad.”

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI