Bydd canol y dref yn fwrlwm o weithgarwch unwaith eto’r wythnos hon wrth i ddigwyddiadau Nadoligaidd gymryd canol y dref a’r amgueddfa drosodd.
Mae’r rhestr isod yn cynnwys tri o’r digwyddiadau gorau i siopwyr, plant a’r rheiny ohonoch chi sy’n hoff o’ch bwyd…

MARCHNAD FICTORAIDD
7 RHAGFYR 2017
12pm – 8pm
Eglwys Sant Silyn
Mae Marchnad Nadolig Fictoraidd Wrecsam bellach yn un o’r digwyddiadau y mae disgwyl eiddgar amdano yng nghalendr y dref, ac mae’n denu miloedd o ymwelwyr flwyddyn ar ôl blwyddyn. Bydd marchnad eleni yn FWY ac yn WELL wrth iddi gael ei hymestyn i mewn i’r dref gyda mwy o stondinau, adloniant Fictoraidd a charwsél traddodiadol.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM WYTHNOSOL RŴAN.

OGOF SIÔN CORN
AR AGOR TAN DDYDD SADWRN 23 RHAGFYR
11am – 4pm dydd Llun i ddydd Sadwrn
Sgwâr y Frenhines
£4.50

CERFIO RHEW A MARCHNAD FWYD NADOLIGAIDD
14 RHAGFYR
3pm – 8pm
Amgueddfa Wrecsam
£2.50 i oedolion, £5 y teulu
(2 oedolyn a hyd at 3 phlentyn)
01978 297460 • Facebook: wrexhammuseums

COFIWCH EICH BINIAU