one tipped every minute

Mae cyfwerth â lori bin llawn plastig yn cael ei dipio i foroedd y byd bob munud!

Ond rydym yn dibynnu cymaint ar blastig fel nad ydym yn sylwi faint yr ydym yn ei ddefnyddio – mae cyngor eco Ysgol y Rofft wedi camu i mewn i ddangos i’w cyd-ddisgyblion faint o blastig y maent yn ei ddefnyddio.

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Ar 14 Tachwedd, daeth y disgyblion a’u byrbrydau arferol i’r ysgol ar gyfer amser egwyl y bore, rhoi eu sbwriel yn y bin fel yr arfer ac yna aeth y cyngor eco drwy’r sbwriel i wahanu’r holl blastigion un defnydd.  Wythnos yn ddiweddarach ar 21 Tachwedd, cyflwynwyd her i’w hathrawon a’u cyd-ddisgyblion i beidio â defnyddio plastigion un defnydd.  Edrychwch ar y gwahaniaeth o ran faint o blastig a gasglwyd!

Tachwedd 14 – diwrnod arferol
Tachwedd 21 – diwrnod dim plastig un defnydd

Cyn y diwrnod dim plastig un defnydd, cynhaliodd y cyngor eco wasanaeth am blastigion ac egluro pam eu bod yn cyflwyno’r her ac maent yn edrych am ddulliau o gynnal brwdfrydedd gyda phosteri a lluniau sy’n dangos effaith plastig ar yr amgylchedd.

Roedd y plant yn fodlon iawn bod pawb wedi cyfranogi ac wedi’u synnu o weld y gwahaniaeth rhwng y symiau o sbwriel ar y ddau ddiwrnod.  Dyma ychydig o safbwyntiau gan y plant eu hunain:

“Rwy’n credu y dylem wneud diwrnod dim plastig un defnydd yn amlach oherwydd roedd y gwahaniaeth o ran sbwriel yn anhygoel”

“Roeddwn wedi fy synnu o weld faint o blastig gafodd ei gynhyrchu mewn un amser chwarae, ddydd Iau 14 Tachwedd. Ar y diwrnod dim plastig roedd gwahaniaeth mawr!”

“Bythefnos yn ôl roeddem yn defnyddio mwy o blastig na’r wythnos ddiwethaf!”

“Roeddwn yn hoffi bod pawb wedi gwrando yn ein gwasanaeth am blastig ac wedi trio’n galed ar y diwrnod dim plastig”

“Ar y diwrnod dim plastig roedd chwarter y swm arferol o sbwriel.  Gobeithio y bydd hynny’n gwneud gwahaniaeth bach i’n hamgylchedd!”

Dywedodd y Cynghorydd David Bithell, Aelod Arweiniol dros yr Amgylchedd a Thrafnidiaeth: “Roedd hon yn ffordd wych o ddangos faint o blastig sy’n cael ei ddefnyddio bob dydd, yn ddiangen. Roedd y plant gwir yn meddwl am ddewis byrbrydau heb blastig (fel ffrwythau) neu sut mae swmp-brynu yn lleihau’r faint o blastig sy’n cael ei ddefnyddio (er enghraifft, prynu pot mawr o iogwrt a’i gludo i’r ysgol yn Tupperware). Da iawn i’r holl ddisgyblion a staff, a diolch i’r rhieni am gymryd rhan.”

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN