H

A allwch chi ddychmygu offeryn cerddorol hudol a thynnu llun o Harry Potter yn ei chwarae?

Os felly, beth am dynnu’r llun ar bapur A4 a’i ollwng yn eich llyfrgell leol?

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Mae Cerddorfa Symffoni Wrecsam yn rhoi chwe set o docynnau teulu i weld ‘A Musical Picture Book’, cyngerdd a sioe sain, goleuadau a cherddoriaeth Harry Potter arbennig ar y cyd â Techniquest Glyndŵr ddydd Sul, 19 Ionawr 2020.

Rhaid i’r gwaith fod yn waith gwreiddiol gennych chi. Bydd tri chategori oed: dan 7, 7-11 ac 11-16. Y dyddiad cau yw 6 Ionawr 2020 ac mae’n rhaid i chi nodi eich enw, oedran a rhif ffôn cyswllt ar gefn eich gwaith.

Pob lwc!

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN