Toilets

Os ydych chi yng nghanol tref Wrecsam yn ystod y dydd ac angen defnyddio toiledau cyhoeddus, mae digon o ddewisiadau i chi allu defnyddio cyfleusterau sy’n eiddo i’r Cyngor lle bynnag yr ydych chi.

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Toiledau Stryt Henblas

Ar agor ddydd Llun i ddydd Sadwrn 9am – 4.30pm.

Mae gan y cyfleusterau hyn weithiwr llawn amser felly gallwch fod yn sicr eu bod yn lân a diogel.

Codir tâl o 20c i’w defnyddio.

Hafan Y Dref

Mae’r toiledau hyn ar agor i’r cyhoedd yn ystod oriau agor Caffi Stryd ‘The Parish’ sef:

Dydd Mawrth 4pm – 10pm
Dydd Mercher 4pm – 10pm
Dydd Iau 3pm – 10pm
Dydd Gwener 1pm -10pm
Dydd Sadwrn 1pm -10pm
Dydd Sul 2pm – 10pm

Yr Orsaf Fysiau

Yr oriau agor yw

Dydd Llun i ddydd Sadwrn 6.30am – 6pm

Ar gau ddydd Sul a phob Gŵyl y Banc.

Tŷ Pawb

Yr oriau agor yw:

Dydd Llun i ddydd Sadwrn 9am – 5.30pm

“Mae cyfleusterau toiled yng nghanol y dref yn bwysig iawn i bob ymwelydd”
Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd ac Adfywio, “Mae’n bwysig bod y cyfleusterau toiled yng nghanol y dref ar gael i bob ymwelydd, yn enwedig y rhai hynny sydd â theuluoedd ifanc, pobl hŷn a phobl anabl nid yr anabl.”

Dywedodd y Cynghorydd David A Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant, “Wrth i ganol y dref ddechrau prysuro eto, bydd ein cysylltiadau cludiant yn prysuro hefyd, felly mae cael cyfleusterau ar agor yn yr orsaf fysiau’n hanfodol i gefnogi hyn.”

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN