Henblas Street

Os bydd arnoch angen mynd i’r lle chwech yng nghanol y dref pan fydd y siopau’n ailagor ddydd Llun, bydd y toiledau yn yr orsaf fysus ac ar Stryt Henblas ar agor.

Mae dydd Llun yn ddiwrnod mawr wrth i’r ysgolion groesawu’r holl ddisgyblion yn ôl, a bydd siopau, busnesau a phrif gyntedd yr orsaf fysus ar agor i’r cyhoedd unwaith eto.

Gobeithiwn mai dyma’r cam cyntaf at ddychwelyd at fywyd arferol, ond cofiwch ei bod yn bwysicach nag erioed i bawb gadw’n ddiogel.

Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag Covid-19 ar draws Wrecsam a Gogledd Cymru

Cofiwch gadw 2 fetr oddi wrth bawb arall, gwisgo mwgwd mewn siopau, golchi’ch dwylo â dŵr a sebon neu hylif glanhau dwylo, a chael digonedd o awyr iach.

Mae siopwyr yn edrych ymlaen at groesawu pawb yn ôl yn y Beast Market, y Farchnad Gyffredinol, y Farchnad Gig a Thŷ Pawb, felly galwch heibio da chi, gan gadw’n ddiogel wrth fwynhau ein rhyddid newydd.

Cewch barcio yn rhad ac am ddim yn unrhyw un o feysydd parcio’r Cyngor ar ôl 11am, ac eithrio Tŷ Pawb lle codir y tâl arferol.

😷 Mynnwch y ffeithiau…darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf am raglen frechu Covid-19 GIG Cymru ar gyfer Wrecsam a Gogledd Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU