Fel mae’r celfyddydau a’r marchnadoedd yn Wrecsam yn parhau i dynnu sylw’r newyddion gyda phrosiect newydd a chyffrous Tŷ Pawb yn siapio ac yn agor mewn ychydig fisoedd, byddwn ni yma yn newyddion.wrecsam.gov.uk yn edrych ar y sîn gelfyddydol yn Wrecsam dros yr wythnosau nesaf a’r cyntaf ar ein rhestr yw digwyddiad poblogaidd Oriel Annibynnol Wrecsam (tWIG) ac Oriel Wrecsam (OW).

Mae tWIG ar Dost yn ddigwyddiad sy’n cyfuno dosbarthiadau celf a chrefft wythnosol yn OW sydd hefyd yn cynnwys cinio cymunedol yng nghaffi annibynnol Cafe in the Corner – mae dod ynghyd ar gyfer cinio yn sicrhau fod pawb yn dod i adnabod ei gilydd sy’n helpu i fagu hyder a datblygu sgiliau cymdeithasol y grŵp.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Roedd y dosbarthiadau rhad ac am ddim ar ddyfrlliwiau, creu gemwaith a sgiliau crefft defnyddiol eraill. Lleolir tWIG yn Arcêd y De hen Farchnad Y Bobl – a elwir bellach yn Tŷ Pawb, ac yn ogystal ag annog y sîn gelf lleol maent hefyd yn arddangos ac yn gwerthu gwaith gan artistiaid lleol.

Meddai sylfaenydd tWIG, Keith Evans:

“Mae’r gweithdai wedi bod yn arbennig o boblogaidd ac mae’r adborth i gyd wedi bod yn bositif, yn amrywio o “ardderchog” i “wedi newid fy mywyd”. Rydym yn darparu sgiliau newydd a hefyd yn methrin hyder ac yn datblygu sgiliau cymdeithasol.

“Mae OW yn darparu’r gofod ac mae’r Cafe in the Corner yn darparu cinio ac mae hyn yn golygu fod pawb yn dod i adnabod ei gilydd cyn cychwyn ar y gwaith sydd bob amser yn gymorth i ddwyn grŵp ynghyd. Mae’r gweithdai wedi bod mor llwyddiannus nes bod y rhai sy’n dod yn rheolaidd bellach wedi ffurfio eu grŵp Celf eu hunain sy’n cwrdd yn wythnosol a byddaf yn falch o arwain y grŵp hwn yn y dyfodol.

Mae manylion pellach ar gael o twigxwm@gmail.com.

Er mwyn i’r cynllun barhau mae tWIG wedi cychwyn ymgyrch ‘Crowdfund’ ar ‘Just Giving’ – ewch i weld eu cyfryngau cymdeithasol neu cysylltwch â Keith ar twigwxm@gmail.com am fwy o fanylion.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fi Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI