Mae’r gweithgareddau hanner tymor yr wythnos hon i gyd wedi’u hysbrydoli gan arddangosfa gyntaf un Tŷ Pawb ‘Is This Planet Earth?’’, arddangosfa a oedd yn dychmygu beth allai estroniaid ei roi mewn amgueddfa am Y Ddaear a’n natur anhygoel os nad oedden nhw erioed wedi cael y cyfle i ymweld!

Roedd llawer o fygiau gwych yn y sioe, felly mae ein tîm artist anhygoel wedi llunio wythnos o weithgareddau bwystfilod-bach nerthol i chi geisio gartref!

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19 GAN IECHYD CYHOEDDUS CYMRU

Arbedwch eich ailgylchu! Mae angen yr eitemau hyn arnoch ar gyfer gweithgareddau hanner tymor Tŷ Pawb:

 – Bocsys grawnfwyd neu gerdyn tenau arall
– Tiwbiau rhôl toiled
– Jar jam neu saws
– Carton llefrith neu sudd
– Twb menyn neu fargarîn
– Rhwydi o fagiau ffrwythau
– Tun ffoil
– Bagiau cario

Bydd hefyd yn ddefnyddiol i ddarganfod eich:
– Sisyrnau
– PVA / Ffon Lud / Tâp Gludiog
– Creonau / Pensiliau lliwio / Pinnau ffelt / Marcwyr
– Staplwr
– Nodwydd ac edau
– Oedolyn i helpu

Mwy o wybodaeth ar gael yma

Darllenwch y wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM COVID-19