Print International

Rydym yn falch iawn o gynnal dychweliad yr arddangosfa fawreddog, flynyddol Print Rhyngwladol.

Mae Print Rhyngwladol 2021 yn cynnwys 139 darn o waith celf gan artistiaid o 10 gwlad gan gynnwys yr Almaen, America, Ffrainc, Awstralia, Canada, Rwsia, Gwlad Pwyl a Sbaen.

Cofrestrwch I dderbyn newyddion o Tŷ Pawb

Daw hyn yn dilyn ymateb aruthrol i alwad agored eleni gyda dros bedwar cant o weithiau celf wedi’u cyflwyno.

Ymhlith yr arddangosfa hon mae yna hefyd waith celf dan sylw artistiaid, ymarferwyr ac addysgwyr o’r Ganolfan Argraffu Ranbarthol i ddathlu ei 20fed Pen-blwydd.

Diolch yn arbennig i noddwyr yr arddangosfa, John Purcell Paper, Canolfan Argraffu Ranbarthol, cylchgrawn Printmaking Today a Chyngor Celfyddydau Cymru.

Cynlluniwch eich ymweliad

Taith Rithiol

Enillwyr gwobrau

Dyfarnwyd gwobrau mewn 4 categori. Llongyfarchiadau i’n henillwyr:

Enillydd Gwobr y Beirniaid – Natalia Pawlus
Enillydd Ysgoloriaeth Prawf y Ganolfan Argraffu Ranbarthol – Lucie Graham Smith
Enillydd gwobr Olygyddol Printmaking Today– Paul Davidson

Enillydd Gwobr Papur John Purcell – Sally James Thomas