Libby

Mae dros 3,000 o gylchgronau poblogaidd ar gael i’w lawrlwytho drwy Llyfrgelloedd Wrecsam. Gall darllenwyr fwynhau Radio Times, National Geographic, Hello! a mwy trwy’r ap darllen digidol –Libby.

Nid oes gan gylchgronau digidol Libby unrhyw restrau aros neu geisiadau, ac nid ydynt yn cyfrif tuag at nifer eich benthyciadau.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Gallwch hefyd eu hadnewyddu’n hawdd. Gall benthycwyr bori rhestrau o gylchgronau o fewn yr ap a chwilio yn ôl fformat i ddod o hyd i deitlau sydd ar gael. Gall darllenwyr bori a benthyg teitlau yn syth ac yna dechrau darllen am ddim gyda cherdyn llyfrgell dilys. Mae’r gwasanaeth hwn yn gydnaws â’r holl brif gyfrifiaduron a dyfeisiau, iPhone®, iPad®, ffonau a thabledi Android ™ a Chromebook ™.

Mae pob teitl yn dod i ben yn awtomatig ar ddiwedd y cyfnod benthyca ac nid oes unrhyw ffioedd hwyr. Gall darllenwyr hefyd lawrlwytho teitlau i Libby i’w defnyddio all-lein.

I ddechrau mwynhau cylchgronau digidol , lawrlwythwch Libby neu ewch I www.wrecsam.gov.uk/llyfrgelloedd a dilynwch y ddolen gwasanaethau arlein.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL