Libby

Mae dros 3,000 o gylchgronau poblogaidd ar gael i’w lawrlwytho drwy Llyfrgelloedd Wrecsam. Gall darllenwyr fwynhau Radio Times, National Geographic, Hello! a mwy trwy’r ap darllen digidol –Libby.

Nid oes gan gylchgronau digidol Libby unrhyw restrau aros neu geisiadau, ac nid ydynt yn cyfrif tuag at nifer eich benthyciadau.

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Gallwch hefyd eu hadnewyddu’n hawdd. Gall benthycwyr bori rhestrau o gylchgronau o fewn yr ap a chwilio yn ôl fformat i ddod o hyd i deitlau sydd ar gael. Gall darllenwyr bori a benthyg teitlau yn syth ac yna dechrau darllen am ddim gyda cherdyn llyfrgell dilys. Mae’r gwasanaeth hwn yn gydnaws â’r holl brif gyfrifiaduron a dyfeisiau, iPhone®, iPad®, ffonau a thabledi Android ™ a Chromebook ™.

Mae pob teitl yn dod i ben yn awtomatig ar ddiwedd y cyfnod benthyca ac nid oes unrhyw ffioedd hwyr. Gall darllenwyr hefyd lawrlwytho teitlau i Libby i’w defnyddio all-lein.

I ddechrau mwynhau cylchgronau digidol , lawrlwythwch Libby neu ewch I www.wrecsam.gov.uk/llyfrgelloedd a dilynwch y ddolen gwasanaethau arlein.

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN