Mae siopa yn Tŷ Pawb newydd gael hyd yn oed yn well diolch i tri masnachwr newydd sydd newydd agor eu drysau!

Maent yn cynnwys siop comics a chasgliadau, siop sy’n gwerthu bwyd Pwyleg, a’r siop swyddogol ar gyfer tîm rygbi Crusaders Gogledd Cymru!

Daeth Maer Wrecsam yr wythnos diwethaf i groesawu’r masnachwyr yn swyddogol.

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Cyflwyno ein masnachwyr newydd

Mae BCCM Boarder Collectables yn twnio gan Val ac Al Giplin ac mae’n siop ar gyfer nofelau comics a graffeg, ffigurau bach, setiau subbuteo a phob math o gasgliadau eraill.

Maen nhw hyd yn oed yn gwneud eitemau arferol i’w harchebu, gan gynnwys chwaraewr pêl-droed lego Wrecsam!

 

Maxim Polish Cuisine yw’r aelod mwyaf diweddar o ardal fwyd Tŷ Pawb. Maent yn gwerthu amrywiaeth o brydau Pwyleg traddodiadol poeth i fwyta ynddynt neu fynd â nhw i ffwrdd.

 

Symudodd siop swyddogol Crusaders Gogledd Cymru yma ychydig cyn y Nadolig. Maent yn stocio crysau replica a nwyddau clwb a gallwch hefyd brynu tocynnau tymor o’r siop!

Cyfle go iawn i fusnesau bach

Dywedodd Al Gilpin, perchennog BCCM Boarder Collectables: “Rydyn ni’n falch iawn ein bod ni wedi agor stondin yn Tŷ Pawb nawr. Rydyn ni wedi cyflogi stondin farchnad yma ychydig o weithiau y llynedd ac roedd yn wych gweld y lle mor llawn o blant a theuluoedd, yn enwedig ar benwythnosau ar gyfer y gerddoriaeth fyw a digwyddiadau eraill. Rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr at fwy o’r un peth eleni, yn enwedig yn awr mae gennym ychydig mwy o le i arddangos ein stoc!

“Mae yna gyfle go iawn i fusnesau bach fel ein hunain ffynnu yma. Rydym ni’n lleol ac rydym yn frwdfrydig am yr hyn rydym yn ei werthu ac rwy’n credu bod ein cwsmeriaid yn gwerthfawrogi hynny.”

Dywedodd Aelod Arweiniol yr Economi – Datblygu Economaidd ac Adfywiad, y Cyng. Terry Evans, “Mae’n wych gweld y busnesau lleol hyn yn dewis Tŷ Pawb fel eu cartref newydd. Mae’r cynnig bwyd a manwerthu amrywiol sydd gennym yn awr yn helpu denu ymwelwyr newydd ac i sefydlu Tŷ Pawb fel cyrchfan siopa boblogaidd.

“Gyda’r rhaglen celfyddydau a gweithgareddau ar gyfer y flwyddyn bellach ar y gweill ac mae rhai digwyddiadau enfawr a gadarnhawyd yn ddiweddar gan gynnwys arddangosfa Grayson Perry a Dydd Miwsig Cymru yn digwydd ym mis Chwefror, 2019 eisoes yn llunio i fod yn ail flwyddyn brysur iawn i Tŷ Pawb.”

Edrychwch ar ein marchnad

Mae marchnad Tŷ Pawb yn lle gwych i ddod i bori! Gallwch ddod o hyd i bob math o bethau sydd ar werth, gan gynnwys dillad, pop a chraig memerobillia, gemwaith, crefftau, anrhegion a chardiau, sebon a chynhyrchion corff – ac wrth gwrs peth o’r bwyd gorau yn y dref!

Edrychwch ar y fideo hwn a wnaethom y llynedd am flas o’r profiad siopa:

Cysylltwch a Tŷ Pawb am fwy o wybodaeth:
01978 292144
typawb@wrexham.gov.uk

Prif lun, i’r chwith: Al Gilpin, Val Gilpin (perchnogion BCCM Boardables Collectables), Y Cyng Andy Williams (Maer Wrecsam), Marzena Stanczuk (Maxim Polish Cuisine), Ian Edwards (Cadeirydd Clwb Rygbi Cynghrair Crusaders Gogledd Cymru), Shaun Gould (Cyfarwyddwr, Clwb Rygbi Cynghrair Crusaders Gogledd Cymru)

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb