Os oes arnoch angen gwneud cais am gludiant i’r ysgol ar gyfer eich plentyn o fis Medi ymlaen, byddwch yn gallu gwneud hyn ar-lein yn fuan a bydd yn llawer cynt a chyfleus.

Ni fydd angen i’r rhai hynny sydd eisoes wedi cofrestru am dderbyniadau ysgol ar-lein drwy ein porth wneud unrhyw beth oni bai am fewngofnodi a llenwi’r wybodaeth angenrheidiol.

Gallwch ond gwneud cais ar ôl 1 Mawrth unwaith y bydd lle eich plentyn wedi cael ei gadarnhau gan ein Hadran Derbyniadau.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM DDIWEDDARIADAU WYTHNOSOL.

Bydd ceisiadau yn parhau ar agor tan 31 Mawrth ar gyfer y tymor newydd ym mis Medi. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os fyddwch yn llwyddiannus erbyn 31 Gorffennaf.

I wneud yn siŵr eich bod yn barod ym mis Mawrth, gallwch gofrestru yma yn awr.

“Ydi fy mhlentyn yn gymwys i gael cludiant i’r ysgol?”

Byddwn yn darparu cludiant am ddim i ddisgyblion sydd yn mynychu eu hysgol addas agosaf pan mae’r pellter cerdded yn fwy na 2 filltir i ddisgyblion ysgol gynradd neu 3 milltir i blant ysgol uwchradd. Os ydych yn ansicr os ydych yn gymwys i wneud cais, gallwch ddarllen mwy yma.  

Wedi methu casgliad bin? Rhowch wybod i ni ar-lein – mae’n hawdd.

RHOWCH WYBOD AM GASGLIAD BIN A FETHWYD