Mae’r rhestr fer wedi cael ei chyhoeddi ar gyfer Gwobrau Chwaraeon 2019 Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a fydd yn cael ei chynnal mewn seremoni yng Nghlwb Chwaraeon a Chymdeithasol Brymbo, dydd Gwener 15 Chwefror.

Mae’r categorïau’n amrywiol, a daw’r enwebeion o ystod eang o gefndiroedd – ac mae chwaraeon mor wahanol â phêl-droed, cleddyfaeth, crefft ymladd, nofio a bowls wedi’u cynnwys ar y rhestr.

Mae’r categorïau’n ymdrin â phob lefel o chwaraeon cymunedol – ac mae ychydig o’r athletwyr wedi cystadlu ar y llwyfan byd eang.

YMGEISIO AM LE MEITHRIN AR GYFER MEDI 2019

Dywedodd y Cyng. Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrth-dlodi, sydd â chyfrifoldeb dros Hamdden: “Mae pawb sydd ar y rhestr wedi rhagori yn eu maes, ac mae eu henwebiadau yn haeddiannol iawn.

“Mae pob un ohonynt yn haeddu cydnabyddiaeth am eu hymdrechion – boed hynny trwy eu gwaith caled fel hyfforddwr, neu eu hymdrechion yn ceisio gwella’n gorfforol ar ôl anaf.

“Dwi’n llongyfarch pawb sydd wedi dod mor bell a dwi’n edrych ymlaen at weld pwy fydd yn ennill ar y noson”.

Mae’r enwebiadau ar gyfer gwobrau eleni wedi’u hamlinellu isod – tarwch olwg arnynt! Efallai eich bod yn adnabod rhai o’r sêr sydd wedi cael eu henwebu am wobr eleni.

Gwirfoddolwr y Flwyddyn – (Noddwyd gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam)

 • Delwyn Derrick – Bellevue FC
 • Sarah Warburton – Cefn Mawr Rangers FC
 • Llysgenhadon Ifanc Aur ac Arian Clywedog – Ysgol Clywedog
 • Steve Wilk – Clwb Nofio Dreigiau’r Waun

Hyfforddwr y Flwyddyn – Noddwyd gan Charisma Trophies

 • Ady Jones – Ady Jones Taekwondo
 • Kieran Howard – Clwb Pêl-droed Ieuenctid Brymbo Lodge
 • Victoria Furlong Hart – Clwb Golff Wrecsam

Gwobr Cyflawniad mewn Iechyd Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) – Noddwyd gan NERS

 • Enis Stevens
 • Mike Bishop
 • Nicola Tooke
 • Peter Francis

Sefydliad y Flwyddyn – Noddwyd gan Ganolfan Tennis Wrecsam

 • Clwb Bowls Parc Bradle
 • Clwb Pêl-droed Brickfield Rangers
 • Clwb Pêl-droed Ieuenctid Brymbo Lodge
 • Ymddiriedolaeth Splash
 • Clwb Pêl-droed Cynhwysol Wrecsam
 • Ysgol St Christophers

Personoliaeth Chwaraeon i’r Anabl y Flwyddyn – Noddwyd gan Get Out, Get Active a Chwaraeon Anabledd Cymru

 • Megan Weetman – Clwb Athletaidd Olympaidd Arbennig Wrecsam
 • Sabrina Fortune – Clwb Athletaidd Olympaidd Arbennig Wrecsam
 • Shaun Stocker – Codi Pwysau Paralympaidd Cyn-filwyr Dall

Personoliaeth Chwaraeon Ieuenctid y Flwyddyn – Noddwyd gan y Cyng I David Bithell MBE

 • Cory Jones – Clwb Bocsio Maelor/Ysgol y Grango
 • Daniel Thompson – Saethyddiaeth GB
 • Ellie Jones – Tîm Rasio One Planet Adventure
 • Joe Howell – Clwb Criced Llai /Ysgol y Grango
 • Josie Wiliams – Clwb Pêl-rwyd Rhosnesni

Personoliaeth Chwaraeon – Noddwyd gan Freedom Leisure

 • Sabrina Fortune – Clwb Athletaidd Olympaidd Arbennig Wrecsam
 • Steph Phennah – Clwb Cleddyfaeth Wrecsam
 • Glen Edwards – Ady Jones Taekwondo

Gwasanaeth i Chwaraeon

 • David Jones – Clwb Bocsio Maelor
 • Raymond Barnes – Clwb Bowls Parc Bradle
 • Tony Birch – Clwb Pêl-droed Brymbo

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ysgol meithrin yn 2019 yw Chwefror 22

YMGEISIWCH NAWR