Ydych chi’n adnabod merch ifanc rhwng 10 a 14 oed sy’n chwilio am antur, hwyl a ffrindiau?

Os felly, mae’r Tywyswyr a’r Ceidwaid yn ardal Rhiwabon a Thre Ioan yn berffaith ar ei chyfer hi.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Mae sesiwn flasu i ddysgu am Dywyswyr a’r adran hŷn – Ceidwaid i ferched rhwng 14 a 25 oed yng Nghanolfan Gymunedol Tre Ioan, LL14 2BD, nos Fercher 11 Hydref rhwng 7.00 ac 8.00pm

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Cath Moore ar 07867 812751 neu ewch i Girlguiding.org.uk

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau

COFRESTRWCH FI