School Office Job Latest Admin

Dyma bedair swydd arall a allai fod o ddiddordeb i chi 🙂

Ysgrifennydd Ysgol – Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Acton

Mae Ysgol Gynradd Parc Acton yn chwilio am unigolyn trefnus, llawn cymhelliant, gofalgar ac empathetig i weithio yn eu hysgol gynradd gyfeillgar a hapus. Mae angen sgiliau rhyngbersonol, trefniadol a chyfrifiadurol ardderchog. Os oes gennych sgiliau gweinyddol gwych, hoffwn glywed gennych. Edrychwch ar y swydd-ddisgrifiad yn llawn…
Dyddiad cau 11/12/2019

Cydlynydd Gwaith Ieuenctid

Rydym yn chwilio am weithiwr ieuenctid brwdfrydig iawn i weithio dau ddiwrnod yr wythnos. A allech chi weithio gyda phobl ifanc er mwyn hwyluso eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol? Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma…
Dyddiad cau 06/12/2019

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF

Gweithiwr Cymorth i Deuluoedd

Rydym yn chwilio am unigolyn proffesiynol, ymrwymedig a gofalgar i weithio’n uniongyrchol gyda theuluoedd. Dyma swydd llawn amser lle bydd angen bod yn hyblyg. Ydych chi eisiau gwybod mwy?
Dyddiad cau 06/12/2019

Plymwr x 4

Rydym yn chwilio a 4 Plymwr i wneud gwaith domestig yn ein tai cyngor. Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn chwarae rhan fawr mewn sicrhau bod ein cwsmeriaid yn hapus, yn ogystal â sicrhau bod gwaith ailwampio yn ein tai gwag yn cael ei wneud i safon uchel ac ar amser. Oes gennych chi ddiddordeb?
Dyddiad cau 06/12/2019

GWELD Y SWYDDI DIWEDDARAF