A483 Rossett to Gresford

Bydd Virgin Media yn parhau gyda’i waith i ehangu band eang gwibgyswllt yn yr ardal, ac o ddydd Llun, 24 Chwefror bydd system unffordd yn gweithredu o Ffordd Fictoria, yn mynd o Ffordd Rhiwabon i Ffordd Rhuthun, er mwyn galluogi Virgin Media i gyflawni cam nesaf ei waith yn ac o amgylch Canol y Dref.

COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN

Wrth i’r gwaith fynd rhagddo, bydd gwyriad  yn ei le i lywio traffig ar lwybr amgen o amgylch y gwaith.

Yn yr wythnosau nesaf, mae mwy o waith wedi’i gynllunio ar yr A525 Ffordd Rhuthun, Ffordd Bradle a Phenybryn.

Cydnabyddir y bydd y gwaith yn achosi ychydig o aflonyddwch ar y ffyrdd yn yr ardal, ond gwneir pob ymdrech i achosi cyn lleied o ymyrraeth â phosib.

Cofrestrwch i dalu i’ch bin gwyrdd gael ei wagio.

RYDW I EISIAU TALU RŴAN