Landlords

Ydych chi’n Landlord preifat sy’n darparu llety ym Mwrdeistref Wrecsam?

Hoffem eich gwahodd i’n Fforwm Landlordiaid sydd ar ddod lle gallwch gael cyngor a chefnogaeth werthfawr ar ystod o bynciau.

COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN

Mae gennym siaradwyr sy’n rhoi cyngor ac arweiniad ar:

  • Newidiadau i’r Isafswm Safonau Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer y sector rhentu preifat.
  • Grantiau a chyllid ar gael i wella effeithlonrwydd ynni eich eiddo rhent.
  • Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ar newidiadau i safonau canfod tân mewn eiddo rhent.
  • Yr Adran Gwaith a Phensiynau ar Gredyd Cynhwysol.
  • Cynhesu Cymru ar sut maen nhw’n gweithio gyda Landlordiaid a Thenantiaid i ddarparu mynediad at grantiau a chyllid yn ogystal â chyfeirio i gefnogi pobl sydd â gofynion iechyd corfforol a meddyliol.

Diddordeb?

Yna ymunwch â ni yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndwr, Mold Road, Wrecsam. LL11 2AW ar 26 Chwefror 2020.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim i’w fynychu a bydd yn rhedeg rhwng 17:30 a 19:30, darperir lluniaeth ysgafn.

E-bostiwch healthandhousing@wrexham.gov.uk i gofrestru’ch presenoldeb.

Cofrestrwch i dalu i’ch bin gwyrdd gael ei wagio.

RYDW I EISIAU TALU RŴAN