Bydd defnydd da ar gyfer Bandstand Bellevue yr haf hwn wrth i gyngherddau Cerddoriaeth yn y Parc ddychwelyd i’r parc.

Mae’r cyngherddau, sy’n digwydd rhwng 7pm a 9pm ar nos Wener am ddim, ac mae llawer o bobl yn dod â phicnic i’r parc i fwynhau nosweithiau hirfelyn tesog yn gwrando ar gerddoriaeth fyw.

DERBYNIWCH NEWYDDION A GWYBODAETH GAN GYNGOR WRECSAM YN SYTH BIN DRWY FY NIWEDDARIADAU.

Cynhelir y digwyddiadau gan Ffrindiau Bellevue mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae’r cyngherddau i gyd yn cael eu cynnal ar y Safle Seindorf Edwardaidd yn y parc gwobrwyol, sy’n agos at Ganol Tref Wrecsam.

Mae’r cyngherddau’n dechrau nos Wener, 23 Mehefin gyda Luke Gallagher a bydd Thunderbugs ar 7 Gorffennaf, Dinosaur ar 14 Gorffennaf, Billy Thompson ar 21 Gorffennaf ac, i orffen, Wall St Krash nos Wener, 28 Gorffennaf.

Am fanylion pellach cysylltwch â Pharc Bellevue ar 01978 264150.

FFONIWCH AR EICH FFÔN SYMUDOL