Magazines

Os byddwch yn prynu cylchgronau yn rheolaidd, gallech wario ffortiwn fach. Ond y ffaith yw, mae’n bosib i’w gael am ddim.

Sut felly?

Wel, os ydych yn byw yng Nghymru, gallwch ddefnyddio eich aelodaeth llyfrgell i lawr lwytho copïau rhad ac am ddim i’ch ffôn, tabled neu PC.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Gallech arbed lawer o arian dros 12 mis. Gadewch i ni siarad rhifau.

Os ydych yn darllen cylchgrawn Hello!, gallech arbed £104 y flwyddyn.

Yn darllen Chat, Women neu Best? Gallech arbed £145 y flwyddyn.

Os byddwch yn prynu cylchgrawn Golf, gallech arbed dros £51 y flwyddyn.

Ac os ydych yn prynu cylchgrawn Soccer World, gallech arbed tua £54 y flwyddyn.

Pa mor dda yw hynny?

Gyda dros 250 o gylchgronau i ddewis ohonynt, mae’r rhain ddim ond ychydig o’r arbedion y gallwch eu gwneud os oes gennych gerdyn llyfrgell.

Ewch i’n prif wefan a dilyn y ddolen ‘e-gylchgronau.’

CAEL E-GYLCHGRONAU