City of Culture

Mae Wrecsam yn mynd drwodd i rownd nesaf y gystadleuaeth i fod yn Ddinas Diwylliant y DU.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd Cyngor Wrecsam:

“Rydw i wrth fy modd bod Wrecsam wedi cael ei chynnwys yn y rhestr hir – mae’n newyddion gwych ac yn gyrhaeddiad gwirioneddol o ystyried pa mor gryf ydi’r gystadleuaeth.

“Mae yna ffordd bell i fynd, ond mae Wrecsam yn le gwych sydd yn llawn diwylliant, diwydiant a chreadigrwydd, a beth bynnag fydd yn digwydd, gallwn edrych ymlaen at y dyfodol gyda hyder a gobaith.”

Mae’r fwrdeistref sirol yn un o 20 lle i gael ei ystyried, a chafodd ei enwi ar ‘restr hir’ Llywodraeth y DU yn gynharach heddiw.

Dim ond wyth lleoliad sydd wedi cyrraedd y rhestr hir, sef:

  • Dinas Armagh, Banbridge a Craigavon
  • Bradford
  • Cernyw
  • Sir Durham
  • Derby
  • Southampton
  • Stirling
  • Bwrdeistref Sir Wrecsam

Bob pedair blynedd, mae tref neu ddinas yn derbyn teitl Dinas Diwylliant y DU – gan helpu i godi proffil, rhoi hwb i’r economi leol a thynnu sylw at bopeth sydd yn dda am y lleoliad.

Coventry yw’r Ddinas Diwylliant ar hyn o bryd.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Dywed Cyngor Wrecsam fod cyrraedd y cam hwn wedi bod yn ymdrech tîm, a dylid rhoi sylw arbennig i ‘Tŷ Pawb’, sydd wedi chwarae rhan allweddol wrth wneud diwylliant yn hygyrch ac yn ddeniadol i bawb yn Wrecsam.

Dywedodd yr Ysgrifennydd Diwylliant Nadine Dorries:

“Mae diwylliant ar gyfer pawb, waeth beth fo’u cefndir, ac rwy’n falch iawn y bydd y ceisiadau o’n wyth safle sydd ar y rhestr hir yn helpu ardaloedd ledled y DU lefelu i fyny drwy gynyddu mynediad i ddiwylliant.

“Dymunaf bob lwc i bob un o’n ceisiadau llwyddiannus yng ngham nesaf y gystadleuaeth. Roedd cais Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn un addawol iawn ac edrychaf ymlaen at weld beth fydd ganddynt i’w gynnig.”

Dywedodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Simon Hart:

“Mewn ton arbennig o geisiadau Dinas Diwylliant y DU, mae Wrecsam wedi gwneud yn eithriadol o dda i chwifio’r faner dros Gymru drwy gyrraedd y rhestr hir.

“Dymunaf bob llwyddiant iddynt wrth iddynt geisio dod yn ddeiliad Cymreig cyntaf teitl Dinas Diwylliant y DU a’r holl gyfleoedd a ddaw yn ei sgil i ardal o bedigri diwylliannol enfawr sy’n cynnwys Traphont Ddŵr Pontcysyllte, Safle Treftadaeth y Byd, un o glybiau pêl-droed hynaf y byd yn Wrecsam FC a Stiwt Theatre.”

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL