We Care Wales

Cynhelir Wythnos Gofalwn Cymru rhwng 11 a 17 Hydref. Bydd yr wythnos yn rhoi darlun o sut beth yw gweithio ym maes gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant.

Nod yr wythnos yw tynnu sylw at yr amrywiaeth o swyddi sydd ar gael yn y sector ac i roi cydnabyddiaeth haeddiannol i’r sector gofal cymdeithasol am ei waith caled!

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Yn Wrecsam, mae pobl sydd rŵan hyn yn aros am ofal, ac rydym yn awyddus i annog gymaint o bobl â phosib i gael golwg ar yr hyn sydd gan y gwaith gwerthfawr hwn i’w gynnig.

Cadwch lygad ar ein cyfryngau cymdeithasol i weld astudiaethau achos Gofalwn Cymru i’ch helpu i gymryd y cam i faes gofal cymdeithasol.

Os ydych chi eisiau gwybod mwy am weithio ym maes gofal cymdeithasol yn Wrecsam, anfonwch e-bost at wrexcare@wrexham.gov.uk.

Meddai’r Cynghorydd John Pritchard, Aelod Arweiniol Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion, “Mae cyfleoedd nawr i bobl symud i gyflogaeth gofal cymdeithasol yn Wrecsam ac rydym yn gwneud popeth o fewn ein gallu i annog pobl i ddod i wybod mwy a chymryd y cam.

“Darperir hyfforddiant llawn a byddwch yn cael eich cefnogi bob cam o’r ffordd. Mae’n fwy na gweithio gydag oedolion yn unig, mae’n cynnwys gweithio gyda phlant a phobl ifanc hefyd, felly cymerwch amser i ddysgu mwy ac ystyried gweithio yn y maes gwerthfawr hwn.”

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL